en son yazılan kod dosyasıyla makefile dosyasını derlemek için

make komutunu giriyorum ve şu mesaj geliyor.

make: Nothing to be done for `all'.

makefile içeriğini değiştiriyorum baktığım kaynaklardan sonuç yine.

Ayrıntı için bakınız

Dipnot:Programı Ubuntu altında yazıyorum.

soruldu: 20 May '14, 13:21

ceo34's gravatar image

ceo34
20226
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 20 May '14, 15:35

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×42
×29
×2

Soruldu: 20 May '14, 13:21

Görüntüleme: 617 kez

Son güncelleme: 20 May '14, 15:35

powered by BitNami OSQA