Yazıları yazdırıyorum, resmi saydamlaştırdığımda yazının etrafında kalan siyahlığı da temizliyorum fakat yazıyı antialiasing li olarak yazamıyorum. imagettftext'te antialiasing varsayılan olarak açık aslında, imagettftext içinde resim rengini belirlerken renk değişkeninin başına "-" (tırnak işaretsiz) koyduğumuzda antialiasing kapanıyor.

Şurada bir şeyler söylenmiş yaptım yine de olmadı. Şu anda resim şöyle çıkıyor, gördüğünüz gibi biraz kenarları tırtıklı: alt text

Kodlarım aşağıdaki gibi:

<?
$yazi = $_GET['filigran_yazisi'];
$yazi_rengi = explode(",",$_GET['yazi_rengi']);

$filigran = imagecreatetruecolor(644,220);
imagealphablending($filigran, true);

$resim_saydamligi = imagecolorallocatealpha($filigran, 0, 0, 0, 127); 
imagefill($filigran, 0, 0, $resim_saydamligi);
imagecolortransparent($filigran, $resim_saydamligi);

$yazi_rengi = imagecolorallocatealpha($filigran,$yazi_rengi[0],$yazi_rengi[1],$yazi_rengi[2],0);

$yazi_tipi = "HARLOWSI.TTF";
imagettftext($filigran,60,0,20,100,$yazi_rengi,$yazi_tipi,$yazi);

header('Content-type: image/png');

imagepng($filigran);
imagedestroy($filigran);
?>

soruldu: 24 May '14, 15:23

orhangazi's gravatar image

orhangazi
132172126
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×172
×1

Soruldu: 24 May '14, 15:23

Görüntüleme: 405 kez

Son güncelleme: 24 May '14, 15:23

powered by BitNami OSQA