Merhaba,

Öncelikle belirtmeliyim ki ant'i anlamaya çalışıyorum.

Problemim: build.xml üzerinden hsqldb'yi start etmeye çalıştığımda

BUILD FAILED D:\Development\Developed\Java\Workspace_Test\GulERP\build.xml:6: Reference compile.classpath not found. hatası veriyor.

compile.classpath tanımı;

<path id="compile.classpath">
  <fileset dir="lib">
    <include name="*.jar" />
  </fileset>
</path>

Şunu da denedim:

<property name="lib" value="${base.dir}/lib"/>
  <path id="compile.classpath">
    <fileset dir="${lib}">
      <include name="*.jar" />
    </fileset>
  </path>

Hatayı 3. satırda veriyor:

<property file="ant.properties" />
<import file="build_hsqldb.xml" />
<taskdef name="hibernatetool" classname="org.hibernate.tool.ant.HibernateToolTask" classpathref="compile.classpath" />
<taskdef name="dbunit" classname="org.dbunit.ant.DbUnitTask" classpathref="compile.classpath" />

Bu hatayı nasıl aşabilirim?

soruldu: 30 May '12, 09:24

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

değiştirildi: 30 May '12, 13:15

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


Hatayı giderdim, giderebilmek için bir çok değişiklik yaptım. Nerede düzeldiğini bilmiyorum. :)

Bu durumla karşılaşan olursa işine yarayabilir;

 • Window=>Preferences=>XML=>Validation altındaki No Grammar Specified'i Ignore olarak değiştirdim.
 • compile.classpath tanımı xml dosyanın altlarındaydı, en üste aldım
 • xml dosyaların Attribute özelliklerindeki Derived'i kaldırdım.

Hatırladıklarım bunlar.

permanent link

cevaplandı: 31 May '12, 13:45

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×43
×7

Soruldu: 30 May '12, 09:24

Görüntüleme: 832 kez

Son güncelleme: 31 May '12, 13:45

powered by BitNami OSQA