Arkadaşlar flasha büyük resim atıyorum, shift e basılı tutup oranı bozmadan çok az küçültüyorum ama pixeller iç içe girmiş gibi bozuk gözüküyor. Nasıl bozmadan küçültebilirim?

soruldu: 29 May '14, 10:48

furkan93's gravatar image

furkan93
(üyeliği donduruldu)
cevap kabul oranı: 7%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×6
×2

Soruldu: 29 May '14, 10:48

Görüntüleme: 416 kez

Son güncelleme: 29 May '14, 10:48

powered by BitNami OSQA