Merhaba arkadaşlar Excelde bir tablom var ve bunu Java'da JTableye okumam lazım. Okuma işlemini yapıyorum ancak konsol ekranında JTableye yapamadım nasıl yapabilirim?

okuyucu_JFrame.btnSec.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

    FileFilter filter=new FileNameExtensionFilter("2003 ve Altı Exel Dosyaları", "xls");
    fileOpen.addChoosableFileFilter(filter);
    fileOpen.setMultiSelectionEnabled(false);
    int result=fileOpen.showOpenDialog(null);
    if(result==JFileChooser.APPROVE_OPTION)//Aç'a tıklanmışsa
    {
     okuyucu_JFrame.adres.setText(fileOpen.getSelectedFile().getAbsolutePath());
     try {

  FileInputStream file = new FileInputStream(new File(fileOpen.getSelectedFile().getAbsolutePath()));
        HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook(file);
        HSSFSheet sheet = workbook.getSheetAt(0);          
        Iterator<Row> rowIterator = sheet.iterator();
        while(rowIterator.hasNext()) {
         Row row = rowIterator.next();
         Iterator<Cell> cellIterator = row.cellIterator();
          while(cellIterator.hasNext()) { 
            Cell cell = cellIterator.next();

            switch(cell.getCellType()) {
                case Cell.CELL_TYPE_STRING:
                System.out.print(cell.getStringCellValue()+"\\t");
                break;
            }
          }
          System.out.println("");
        }
        file.close();
FileOutputStream out =new FileOutputStream(new File(fileOpen.getSelectedFile().getAbsolutePath()));
        workbook.write(out);
        out.close();

      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
        }

    }
  });

soruldu: 06 Haz '14, 09:52

HakanKav%C3%A7in's gravatar image

HakanKavçin
286182024
cevap kabul oranı: 37%

değiştirildi: 06 Haz '14, 12:37


Basit bir yöntem, Model oluşturup, okuduğunuz excel'i bir Model listesi içine doldurunuz, sonra consol üzerinde rahatça istediğiniz şekle sokarsınız.

Mesela ;

MyModel.java

private String id;
private String name;
private String phoneNumber;
...

//getter, setter

Okuma işleminizi hücreden yaparken, hangi sırada neyin olduğunu biliyorsunuz ona göre Model içine ilgili veriyi doldurursunuz.

Yukarıdaki sınıfızda ;

List<mymodel> myListModel = new ArrayList();

değişken tanımlayıp, her satırı okurken bir MyModel nesnesi üretip, MyModel nesnesinin içine okuduğunuz değerleri doldurunuz ve satırı okuma işleminiz bittiğinde, myListModel'in içine myListModel.add(myModel) değerini ekleyiniz.

Okuma işleminde sonra ise bir for loop ile myListModel listeniz içinde dönünüz ve System.out.print ile yazdırınız.

//header'larını static bir array içine doldurup aşağıdaki gibi yazdırabilirsiniz.

for(MyModel currentModel : myListModel){
   System.out.println(currentModel.getId()) + " " + currentModel.getName() ... .);
}
permanent link

cevaplandı: 06 Haz '14, 14:14

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999
cevap kabul oranı: 18%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×16
×15

Soruldu: 06 Haz '14, 09:52

Görüntüleme: 834 kez

Son güncelleme: 06 Haz '14, 14:14

powered by BitNami OSQA