örn: ..Controller.java ve ..view.java syfaları arasındaki iletişimi ve vri gösterimini context yapılar mı sağlar, aşağıdaki kod blokları arasında nasıl bir ilşki var

---Controller

protected String handle(Object controllerBean, MiPlatformControllerContext context) throws Exception {
    AccountRegMngCndDto dto = (AccountRegMngCndDto)controllerBean;
    List result = accountRegMngManager.inquireAccountRegMng(dto);
    context.getModelMap().addAttribute("result", result);
    return null;
``}

--view

protected void buildMiPlatformResponse(Map model, DatasetList dl, VariableList vl) throws Exception {
    List result = (List) model.get("result");
    InquireAccountRegMngResponseTo responseTo = new InquireAccountRegMngResponseTo();
    responseTo.fillDataset(result);
    responseTo.addDatasetToList(dl);

soruldu: 30 Haz '14, 09:53

%C3%B6zcan's gravatar image

özcan
591101119
cevap kabul oranı: 15%

değiştirildi: 30 Haz '14, 13:30

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×43
×43

Soruldu: 30 Haz '14, 09:53

Görüntüleme: 491 kez

Son güncelleme: 30 Haz '14, 13:30

powered by BitNami OSQA