Aşağı yukarı aynı kolonlardan oluşan iki tablom var. Bunlardan birinde diğerine ek olarak birkaç kolon bulunuyor. Aynı Grid'in DataSource'una aynı anda her iki tablodaki verileri görüntüleyebilir miyim.

Not: Bu iki tablo arasında herhangi bir ilişki yok. DevExpress Wpf Gridview kontrolü kullanıyorum.

soruldu: 01 Tem '14, 18:38

Niccor13's gravatar image

Niccor13
1111
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 03 Tem '14, 01:53

Detayı bind ettiğin kısmın kodunu paylaşabilir misin?

(01 Tem '14, 20:16) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Tabloları inner join edip bir view olarak saklayıp , datasource'a ilgili view'i gösterebilirsin, yada link teki 2 maddeden faydalanabilirsin https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/A1232

permanent link

cevaplandı: 02 Tem '14, 05:29

rulas's gravatar image

rulas
1.2k101329
cevap kabul oranı: 0%

Hazırda yazılan bir kod yok henüz. Bu şekilde tek grid e bind edebilir miyim? Benzer bir örneğine rastlamadım

(02 Tem '14, 00:58) Niccor13 Niccor13's gravatar image
  Tablolar arası bağlantı kurulamadığı için dolayısıyla join türevinde bir yapıyı kullanamıyorum. Şimdilik şöyle bir çözüm yolu buldum. Birkaç detay dışında işimi gördü teşekkürler. Ancak her iki tabloda da aynı kolonları eklemek şart. Diğer tabloda bulunmayan kolonları null olarak çekince sıkıntı olmuyor.

var query = ((from p in _entities.SaleInvoices
           select new
             {
               p.ID,
               p.InternalDescription,
               p.DispatchNo,
               p.Company,
               p.CustomerDescription,
               p.Deliverer,
               p.DeliveryDate,
               p.DoneAt,
               p.InvoiceDate,
               p.Level1District,
               p.Level2District,
               p.Level3District,
               p.Level4District,
               p.Level5District,
               p.Name,
               p.Reciever,
               p.TrackingNo,
               p.User,
             }).Union(from p in _entities.Shipments
                  select new
                    {
                      p.ID,
                      p.InternalDescription,
                      DispatchNo = String.Empty,
                      p.Company,
                      p.CustomerDescription,
                      p.Deliverer,
                      p.DeliveryDate,
                      p.DoneAt,
                      p.InvoiceDate,
                      p.Level1District,
                      p.Level2District,
                      p.Level3District,
                      p.Level4District,
                      p.Level5District,
                      p.Name,
                      p.Reciever,
                      p.TrackingNo,
                      p.User,
                    })).ToList();
(02 Tem '14, 06:57) Niccor13 Niccor13's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×13
×10
×9
×1

Soruldu: 01 Tem '14, 18:38

Görüntüleme: 782 kez

Son güncelleme: 03 Tem '14, 01:53

powered by BitNami OSQA