Apache Nutch kullanmak istiyorum. http://wiki.apache.org/nutch/NutchTutorial#A3._Crawl_your_first_website adresindeki dökümantasyonunu takip ediyorum. bin/nutch crawl urls -dir crawl -depth 3 -topN 5 komutunu girdiğimde "JAVA_HOME is not set" hata mesajı ile karşılaşıyorum. http://kakules.blogspot.com.tr/2012/12/ubuntu-java-home-ayarlar.html adresinde yazanları takip ederek düzeltmek istedim fakat hala aynı hatayı alıyorum. JAVA__HOME nedir? Nasıl set edebilirim?

Hata Mesajı: alt text

Kullandığım JDK:

alt text

Kullandığım OS: Ubuntu 14.04

soruldu: 03 Tem '14, 07:17

Timur%20Aykut%20YILDIRIM's gravatar image

Timur Aykut YILDIRIM
371325047
cevap kabul oranı: 14%

kapatıldı: 06 Tem '14, 14:17

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

Bu soru 06 Tem '14, 14:17 rahmanyazgan tarafından "Bu soru daha önce soruldu: http://www.btsoru.com/questions/11739/java_home-environment-variable-is-not-set-hatas-nasl-giderilir" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×29
×1
×1

Soruldu: 03 Tem '14, 07:17

Görüntüleme: 795 kez

Son güncelleme: 06 Tem '14, 14:17

powered by BitNami OSQA