Xml parse işlemi yapmayı deniyorum. fakat httpClient.execute(httpPost); metodunda hata alıyorum. genel olarak önerilen ve kullanılan XMLParse() metodunu kullanıyorum. acaba problem ne olabilir. Nasıl çözeceğimi bilemiyorum bilgisi olan biri yardımcı olabilir mi ?

public class XMLParser {

// constructor
public XMLParser() {

}

public String getXmlFromUrl(String url) {
  String xml = null;

  try {
    // defaultHttpClient
    DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
    HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
    //url geliyor
    Log.d("LOG", "THIS CODE I SEE in LOGCAT");
    HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost);
    HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
    xml = EntityUtils.toString(httpEntity);

  } catch (UnsupportedEncodingException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (ClientProtocolException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
  return xml;
}

public Document getDomElement(String xml){
  Document doc = null;
  DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  try {

    DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();

    InputSource is = new InputSource();
      is.setCharacterStream(new StringReader(xml));
      doc = db.parse(is);

    } catch (ParserConfigurationException e) {
      Log.e("Error: ", e.getMessage());
      return null;
    } catch (SAXException e) {
      Log.e("Error: ", e.getMessage());
      return null;
    } catch (IOException e) {
      Log.e("Error: ", e.getMessage());
      return null;
    }

    return doc;
}

 public final String getElementValue( Node elem ) {
   Node child;
   if( elem != null){
     if (elem.hasChildNodes()){
       for( child = elem.getFirstChild(); child != null; child = child.getNextSibling() ){
         if( child.getNodeType() == Node.TEXT_NODE ){
           return child.getNodeValue();
         }
       }
     }
   }
   return "";
 }

 public String getValue(Element item, String str) {   
    NodeList n = item.getElementsByTagName(str);    
    return this.getElementValue(n.item(0));
  }

}

public class XmlParseActivity extends Activity {

static final String URL = "http://dl.dropboxusercontent.com/*******.xml";

static final String KEY_BOOK = "book"; // BIR KAYIT - parent node
static final String KEY_ID = "id";
static final String KEY_NAME = "name";
static final String KEY_TITLE = "title";
static final String KEY_DATE = "date";
static final String KEY_IMAGE_PATH = "image";
static final String KEY_PDF_PATH = "pdf";

ListView list;
LazyAdapter adapter;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.list_book);

  ArrayList<HashMap<String, String>> booksList = new ArrayList<HashMap<String, String>>();

  //hack
  XMLParser parser = new XMLParser();
  //
  String xml = parser.getXmlFromUrl(URL); // getting XML from URL
  Document doc = parser.getDomElement(xml); // getting DOM element

  NodeList nl = doc.getElementsByTagName(KEY_BOOK);
  // looping through all song nodes <song>
  for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
    // creating new HashMap
    HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>();
    Element e = (Element) nl.item(i);
    // adding each child node to HashMap key => value
    map.put(KEY_ID, parser.getValue(e, KEY_ID));
    map.put(KEY_NAME, parser.getValue(e, KEY_NAME));
    map.put(KEY_TITLE, parser.getValue(e, KEY_TITLE));
    map.put(KEY_DATE, parser.getValue(e, KEY_DATE));
    map.put(KEY_IMAGE_PATH, parser.getValue(e, KEY_IMAGE_PATH));
    map.put(KEY_PDF_PATH, parser.getValue(e, KEY_PDF_PATH));

    // adding HashList to ArrayList
    booksList.add(map);
  }

  list = (ListView) findViewById(R.id.list);

  // Getting adapter by passing xml data ArrayList
  adapter = new LazyAdapter(this, booksList);
  list.setAdapter(adapter);

  list.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
        int position, long id) {

    }
  });

}

}

soruldu: 06 Tem '14, 13:41

arslanaybars's gravatar image

arslanaybars
566141724
cevap kabul oranı: 29%

değiştirildi: 06 Tem '14, 13:46

1

hata çıktısını görürsek daha kolay çözebiliriz.

(10 Tem '14, 07:26) ismailkocacan ismailkocacan's gravatar image

özür dilerim konuyu kapatmayı unutmuşum. Sıkıntı şirketin internet firewallından dolayıymış. başka bir internet connectionundan verileri parse edebildim ilginiz için teşekkür ederim.

(10 Tem '14, 07:36) arslanaybars arslanaybars's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×35
×3

Soruldu: 06 Tem '14, 13:41

Görüntüleme: 484 kez

Son güncelleme: 10 Tem '14, 07:36

powered by BitNami OSQA