Merhaba arkadaşlar androidde widget yapmaya çalışıyorum widgetiekranda gösteriyorum herşey tamam ama Buttona tıklanma olaynı yakalıyamıyorum acaba sorun nerede?

import android.app.PendingIntent;

import android.appwidget.AppWidgetManager; import android.appwidget.AppWidgetProvider; import android.content.ComponentName; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.util.Log; import android.widget.Button; import android.widget.RemoteViews; import android.widget.Toast;

import java.util.Date;

public class new_widget extends AppWidgetProvider {

public static String WIDGET_BUTTON ="R.id.button2";
@Override
public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager,
           int[] appWidgetIds) {
  // TODO Auto-generated method stub
  super.onUpdate(context, appWidgetManager, appWidgetIds);
  Log.d("Widget", "onUpdate çalıştı");

  Log.d("Widget", "onUpdate çalıştı");

    Log.d("Widget", "onUpdate çalıştı");

    RemoteViews views = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.main);
    Intent intent2 = new Intent(WIDGET_BUTTON);
    PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent2, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
    views.setOnClickPendingIntent(R.id.button2, pendingIntent );

}
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  // TODO Auto-generated method stub
  super.onReceive(context, intent);

    Log.d("Widget", "onReceive çalıştı");
    if (WIDGET_BUTTON.equals(intent.getAction())) {
      Log.d("Widget", "Button clşck çalıştı");

    }

}

}

soruldu: 12 Tem '14, 03:43

binary's gravatar image

binary
256222531
cevap kabul oranı: 0%

(12 Tem '14, 05:35) ismailkocacan ismailkocacan's gravatar image

ordaki cevapta olmadı acaba nerede hata var

package com.example.Widget;

/* * Created by bekir on 11.07.2014. / import android.app.PendingIntent; import android.appwidget.AppWidgetManager; import android.appwidget.AppWidgetProvider; import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.ComponentName; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.util.Log; import android.widget.Button; import android.widget.RemoteViews; import android.widget.Toast;

import java.util.Date;

public class new_widget extends AppWidgetProvider { public static String ACTION_WIDGET_RECEIVER = "R.id.button2";

public static int appid[];
public static RemoteViews rview;
@Override
public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager,
           int[] appWidgetIds){
  updateWidgetState(context, "");
}
@Override
public void onReceive(Context paramContext, Intent paramIntent)
{
  Log.d("Bir tıklama yakalandı","onreceive");
  String str = paramIntent.getAction();
  if (paramIntent.getAction().equals(ACTION_WIDGET_RECEIVER)) {
    updateWidgetState(paramContext, str);
  }
  else
  {
    if ("android.appwidget.action.APPWIDGET_DELETED".equals(str))
    {
      int i = paramIntent.getExtras().getInt("Widget", 0);
      if (i == 0)
      {

      }
      else
      {
        int[] arrayOfInt = new int[1];
        arrayOfInt[0] = i;
        onDeleted(paramContext, arrayOfInt);
      }
    }
    super.onReceive(paramContext, paramIntent);
  }
}
static void updateWidgetState(Context paramContext, String paramString)
{
  RemoteViews localRemoteViews = buildUpdate(paramContext, paramString);
  ComponentName localComponentName = new ComponentName(paramContext,new_widget.class);
  AppWidgetManager.getInstance(paramContext).updateAppWidget(localComponentName, localRemoteViews);
}
private static RemoteViews buildUpdate(Context paramContext, String paramString)
{
   Toast.makeText(paramContext, "buildUpdate() ::"+paramString, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  rview = new RemoteViews(paramContext.getPackageName(), R.layout.main);
  Intent active = new Intent(paramContext, new_widget.class);
  active.setAction(ACTION_WIDGET_RECEIVER);
  active.putExtra("msg", "Message for Button 1");
  PendingIntent configPendingIntent = PendingIntent.getActivity(paramContext, 0, active, 0);

  rview.setOnClickPendingIntent(R.id.button2, configPendingIntent);
  if(paramString.equals(ACTION_WIDGET_RECEIVER))
  {
    //your code for update and what you want on button click

Log.d("Bir tıklama yakalandı","null"); } return rview; } @Override public void onEnabled(Context context){ super.onEnabled(context); Toast.makeText(context, "onEnabled() ", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } // Called each time an instance of the App Widget is removed from the host @Override public void onDeleted(Context context, int [] appWidgetId){ super.onDeleted(context, appWidgetId); Toast.makeText(context, "onDeleted() ", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } // Called when last instance of App Widget is deleted from the App Widget host. @Override public void onDisabled(Context context) { super.onDisabled(context); Toast.makeText(context, "onDisabled() ", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }

}

permanent link

cevaplandı: 12 Tem '14, 06:47

binary's gravatar image

binary
256222531
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×4
×1

Soruldu: 12 Tem '14, 03:43

Görüntüleme: 605 kez

Son güncelleme: 12 Tem '14, 06:47

powered by BitNami OSQA