Site arkaplanına youtube videosu nasıl eklenir? cevaplar için teşekkürler.x

soruldu: 17 Tem '14, 06:31

Disconnect's gravatar image

Disconnect
70121417
cevap kabul oranı: 0%


permanent link

cevaplandı: 17 Tem '14, 06:44

%C3%96nder's gravatar image

Önder
816162333
cevap kabul oranı: 26%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×10
×6

Soruldu: 17 Tem '14, 06:31

Görüntüleme: 558 kez

Son güncelleme: 17 Tem '14, 06:44

powered by BitNami OSQA