ASP.NET MVC ile tüm exceptionları yakalayıp nasıl yönlendirebilirim? yani genel anlamda hata yönetimi ve loglama nasıl yapılır?

soruldu: 19 Tem '14, 16:32

ercet00ilk's gravatar image

ercet00ilk
994455664
cevap kabul oranı: 11%


Bir yöntem @SaRPaRDa ' ın dediği gibi, mevcut hata yakalama metodunu override edip, o metod içerisinde hatayı yakalayıp loglayabilirsiniz.

Ortak bir controller oluşturup (örneğin; BaseController), bu controller sınıfının OnException metodunu override edip, diğer tüm controller sınıflarını bu BaseController sınıfından kalıtım alacak şekilde tanımlarsanız, tüm controller sınıflarınınız, exception handling özelliği olmuş olur.

protected override void OnException(ExceptionContext filterContext)
{
  if (filterContext.ExceptionHandled)
    return;

  // oluşan hatayı view de göstermek için bir tempdata nesnesine atabiliriz.
  filterContext.Controller.TempData["Exception"] = filterContext.Exception;

  // hata oluştuğunda yönlendirilecek sayfa
  filterContext.Result = new RedirectToRouteResult(new RouteValueDictionary(
    new { controller = "Exception", action = "HandleError" }));

  // başka hata yakalama işlemi varsa durdur
  filterContext.ExceptionHandled = true;

  // cevap üzerindeki diğer herşeyi sil
  filterContext.HttpContext.Response.Clear();

  base.OnException(filterContext);
}

Yukarıdaki kodu ajax request için aşağıdaki gibi de yazabilirsiniz.

...
  // eğer istek ajax ile olursa
  if (IsAjax(filterContext))
  {
    // oluşan hatayı view de göstermek için bu kez bir json veri döndürüyoruz
    filterContext.Result = new JsonResult(){Data=filterContext.Exception.Message,
      JsonRequestBehavior=JsonRequestBehavior.AllowGet};

    filterContext.ExceptionHandled = true;
    filterContext.HttpContext.Response.Clear();  
  }
  else
  {
    ...
    base.OnException(filterContext);      
  }
...

Diğer bir yöntem ise, ELMAH veya Log4Net kullanmak.

Elmah için Türkçe kaynak.

Elmah için İngilizce kaynak.

Log4Net için Türkçe kaynak.

Log4Net için İngilizce kaynak.

permanent link

cevaplandı: 21 Tem '14, 01:02

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288
cevap kabul oranı: 44%

değiştirildi: 22 Tem '14, 04:47

codeproject'teki bu çözüm 4,87/5 puan almış. Her türlü hata yakalama tipinde örnekler vermiş.

permanent link

cevaplandı: 20 Tem '14, 22:42

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

bir de benden olsun.

(bir hatanın birden fazla detayı olması durumunda)

     try
      {
        //Bla bla
      }
      catch (Exception Ex)
      {
        Exception raise = Ex;
        foreach (var validationErrors in Ex.EntityValidationErrors)
        {
          foreach (var validationError in validationErrors.ValidationErrors)
          {
            string message = string.Format("{0}:{1}", 
              validationErrors.Entry.Entity.ToString(),
              validationError.ErrorMessage);
            // raise a new exception nesting
            // the current instance as InnerException
            raise = new InvalidOperationException(message, raise);
          }
        }

      }
permanent link

cevaplandı: 15 Oca '15, 09:59

ercet00ilk's gravatar image

ercet00ilk
994455664
cevap kabul oranı: 11%

Cevabınız
toggle preview

powered by BitNami OSQA