serialsensortemplate ve sensor diye iki tablom var. Bunları many to many olarak ilişkilendirmek istiyorum. Bu sebeple serialsensortemplate_sensor diye 3. bir tablo yaptım. Onların id'lerini fk olarak buraya atıyorum ama serialsensortemplate'in primary key serial diye atanmış. Ben bunu serialsensortemplate_sensor tablosunda serial mı atamalıyım?

soruldu: 24 Tem '14, 03:35

ahooo's gravatar image

ahooo
11779
cevap kabul oranı: 0%

fk olarak atamak yerine, iki fk'yi, iki pk olarak ekleyin, böylelikle composite bir primarykey'iniz olur. Ara tablonuz sadece mapping tablosu görevi görmüş olur. Tablo üzerinde sadece bu iki alan olması yeterli, herhangi bir extra id'ye gerek yok ;)

(25 Tem '14, 01:45) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Çoğa çok ilişkilerde ara tablo yapman gerekir.Her iki tablonun primary key 'lerini alarak yapabilirsin. https://support.ca.com/cadocs/0/CA%20ERwin%20Data%20Modeler%20r8-ENU/Bookshelf_Files/HTML/Methods/index.htm?toc.htm?254546.html

permanent link

cevaplandı: 25 Tem '14, 10:14

tamercan's gravatar image

tamercan
3945
cevap kabul oranı: 4%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×8

Soruldu: 24 Tem '14, 03:35

Görüntüleme: 673 kez

Son güncelleme: 25 Tem '14, 10:14

powered by BitNami OSQA