Bir ilaç hatırlatıcı uygulama yapıyorum içinde alarm da olan, arka planda çalışmaya devam etmesi için ne yapılabilir ?

soruldu: 25 Tem '14, 02:44

esradidembayar's gravatar image

esradidembayar
56247
cevap kabul oranı: 0%


Android servis tarafını incelemen lazım.

permanent link

cevaplandı: 25 Tem '14, 02:53

bzkrtmert's gravatar image

bzkrtmert
53661015
cevap kabul oranı: 17%

permanent link

cevaplandı: 27 Tem '14, 07:45

emrahkahraman's gravatar image

emrahkahraman
126
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×1
×1
×1

Soruldu: 25 Tem '14, 02:44

Görüntüleme: 661 kez

Son güncelleme: 27 Tem '14, 07:45

powered by BitNami OSQA