spring te @service ve @component arasındaki fark nedir?

soruldu: 05 Haz '12, 06:18

kam's gravatar image

kam
1.3k82032
cevap kabul oranı: 16%

değiştirildi: 20 Tem '12, 20:52

mabulgu's gravatar image

mabulgu ♦
2.8k43040


@Component Spring yönetimli componentini ifade ederken, @Service mimaride servis katmanı üzerindeki özelleşmiş componentleri ifade eder.

Diğer özelleşmiş component'ler ise @Repository (DAO katmanı için), ve @Controller(Presentasyon katmanı için) 'dır.

Bu özelleşmiş componentlerin isimlerinden ve kullanım amaç ve yerlerinden başka birbirlerinden çok fazla farkı olmaması ile birlikte (Örn. @Repository persistence exception translation gibi konularda diğerlerinden ayrılırken, @Controller Spring MVC tarafından kullanılır), Spring'in ileriki sürümlerinde kendilerine özgü ekstra işler eklenebilir.

permanent link

cevaplandı: 05 Haz '12, 08:52

mabulgu's gravatar image

mabulgu ♦
2.8k43040
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 05 Haz '12, 08:52

hocam yani diyelim jsf ile yazıyoruz jsf beanlerinde @Service kullanmak mı doğrudur?

(21 Tem '12, 05:05) lazy lazy's gravatar image

Evet. Bir JSF+Spring projesinde JSF'nin kendi scope anotasyonlarını da kullanabilirsin. Ancak işin içine Spring girdiğinden scope yönetimini ona bırakmak daha doğru olacağından Spring component'leri(Örn. @service) bir JSF+Spring projesinde haliyle kullanılmalı.

(21 Tem '12, 06:06) mabulgu ♦ mabulgu's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130
×17
×8

Soruldu: 05 Haz '12, 06:18

Görüntüleme: 2,368 kez

Son güncelleme: 21 Tem '12, 06:07

powered by BitNami OSQA