Arkadaşlar Merhaba,

EF Code First kullanarak; aşağıda ki Tabloda ki gibi yapılandırıldığında; En altta ki hataları vermektedir ?

Sadece; Model.Yetkiler.YetkiKodu diyince herhangi bir problem yok ama alt tabloya geçtiğimde Dönüşüm hatası veriyor.

[Table("Kullanicilar")]
public class Kullanicilar
{
  public Kullanicilar()
  {
    /// this.Yetkiler = new HashSet<Yetkiler>();

  }
  public int Id { get; set; }
  [Required(ErrorMessage="Kullanıcı Adı Zorunludur")]
  [StringLength(150, ErrorMessage = "{0} alanı en fazla {1}, en az {2} karakter uzunluğunda olmalıdır!", MinimumLength = 3)]
  [Display(Name = "Kullanıcı Adı",Prompt="K.Adı")]
  public string KullaniciAdi { get; set; }

  [Required(ErrorMessage = "Şifrenizi Giriniz.")]
  [StringLength(50, ErrorMessage = "{0} alanı en fazla {1}, en az {2} karakter uzunluğunda olmalıdır!", MinimumLength = 3)]
  [Display(Name = "Şifre")]
  [DataType(DataType.Password)]
  public string Sifre { get; set; }

  [Required(ErrorMessage = "Ad/Soyad Zorunludurç")]
  [StringLength(50, ErrorMessage = "{0} alanı en fazla {1}, en az {2} karakter uzunluğunda olmalıdır!", MinimumLength = 3)]
  [Display(Name = "Adınız ve Soyadınız")]
  [DataType(DataType.Text)]
  public string AdSoyAd { get; set; }

  [StringLength(50)]
  [Display(Name = "E-Mail")]
  [Required(ErrorMessage = "Mail Adresi boş olamaz.")]
  [EmailAddress(ErrorMessage = "Geçersiz Mail Adresi")]
  public string Eposta { get; set; }

  [StringLength(25, ErrorMessage = "{0} alanı en fazla {1}, en az {2} karakter uzunluğunda olmalıdır!", MinimumLength = 3)]
  [Display(Name = "Baba Adınız")]
  public string BabaAdi { get; set; }

  [StringLength(25, ErrorMessage = "{0} alanı en fazla {1}, en az {2} karakter uzunluğunda olmalıdır!", MinimumLength = 3)]
  [Display(Name = "Telefon Numaranız")]
  public string Tel { get; set; }

  public Nullable<DateTime> KayitTarihi { get; set; }

  [ForeignKey("LiderId")]
  public virtual ICollection<Gruplar> Gruplar { get; set; }
  [ForeignKey("KullaniciId")]
  public virtual ICollection<Cuzler> Cuzler { get; set; }

   public virtual ICollection<Yetkiler> Yetkiler { get; set; }

}

  public class YetkiTipleri
{
  [Key, DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]
  public int YetkiKoduID { get; set; }

  [Display(Name = "Yetki Açıklaması")]
  public string YetkiAciklamasi { get; set; }

  public virtual ICollection<Yetkiler> Yetkiler { get; set; }

}

[Table("Yetkiler")]
public class Yetkiler
{
  [Key,DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]
  public int YetkiKoduID { get; set; }

  public int KullaniciID { get; set; }

  [ForeignKey("YetkiKoduID")]
  public virtual YetkiTipleri YetkiTipleri { get; set; }

  [ForeignKey("KullaniciID")]
  public virtual Kullanicilar Kullanicilar { get; set; }

}

 <br />
      <p class="liste" style="color:red">
 Yetkisi
 <p id="liste2">
     @Html.DisplayFor(model => model.Yetkiler.FirstOrDefault().YetkiTipleri.YetkiAciklamasi)

 </p>

'System.Data.Entity.DynamicProxies.Yetkiler_52733A4BF54C33DDB7D8EC2238424DF442EE758F8D2B67B77AA37DE624D99BF0' türündeki nesne 'System.Collections.Generic.ICollection`1[HatimWeb.Database.Model.Yetkiler]' türüne atılamadı.

Satır 21: Yetkisi Satır 22:

Satır 23: @Html.DisplayFor(model => model.Yetkiler.FirstOrDefault().YetkiTipleri.YetkiAciklamasi) Satır 24: Satır 25:

soruldu: 02 Eyl '14, 03:28

r3boot's gravatar image

r3boot
20681017
cevap kabul oranı: 50%

değiştirildi: 02 Eyl '14, 03:32


Foreignkey'den kaynaklıydı.

Tablo linklemeden vazgeçtim. Tek tablo üzerinden Yetkilendirme yapılarak çözüldü.

permanent link

cevaplandı: 02 Eyl '14, 06:09

r3boot's gravatar image

r3boot
20681017
cevap kabul oranı: 50%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×12
×1

Soruldu: 02 Eyl '14, 03:28

Görüntüleme: 533 kez

Son güncelleme: 02 Eyl '14, 06:09

powered by BitNami OSQA