merhaba,

JEditorPane de Enter tuşuna bastığımda alt satıra geçmesini nasıl engelleyebilirim ?

soruldu: 03 Eyl '14, 04:07

sonik509's gravatar image

sonik509
7181116
cevap kabul oranı: 100%


KeyboardFocusManager ile mümkün...

`import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.util.*; 
import java.awt.event.*; 
public class Test extends JFrame { 
 static JButton button = new JButton("hullo"); 
 static JTextField tf = new JTextField("hallo"); 
 static JLabel label = new JLabel("hola"); 
 public Test() { 
  getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); 
  getContentPane().add(button); 
  getContentPane().add(tf); 
  getContentPane().add(label); 
  setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
  KeyboardFocusManager kfm =  
   KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager(); 
  kfm.addKeyEventDispatcher( new KeyEventDispatcher() { 
   public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent e) { 
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) { 
     e.consume(); 
     return true; 
    } 
    return false; 
   } 
  }); 
  pack(); 
  show(); 
 } 
 public static void main(String[] args) { 
  Test test = new Test();   
 } 
} `
permanent link

cevaplandı: 03 Eyl '14, 04:15

frknkntr's gravatar image

frknkntr
62681122
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 03 Eyl '14, 04:16

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×80
×39

Soruldu: 03 Eyl '14, 04:07

Görüntüleme: 468 kez

Son güncelleme: 03 Eyl '14, 04:16

powered by BitNami OSQA