Merhabalar. Bir süredir bir tutorial üzerinden spring-mvc projesi ile uğraşmaktayım. Ancak anlam veremediğim bir şekilde org.springframework.beans.factory.BeanDefinitionStoreException: Unexpected exception parsing XML document from ServletContext resource [/WEB-INF/mvc-config.xml]; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/springframework/transaction/interceptor/TransactionInterceptor hatası ile karşılaşıyorum. Classpath içine baktığımda spring-tx jar dosyası mevcut durumda. designnpatcher dosyası aşağıdaki şekilde:

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xsi:schemalocation="http://www.springframework.org/schema/beans &lt;a href=" http:="" www.springframework.org="" schema="" beans="" spring-beans-4.1.xsd"="">http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.1.xsd http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.1.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.1.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.1.xsd http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.1.xsd http://www.springframework.org/schema/jdbc http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-3.0.xsd "> <context:component-scan base-package="orh"/>
<!--context:annotation-config/-->
<mvc:annotation-driven/>
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
<mvc:resources mapping="/statics/**" location="/resource/"/>
<!--
Most controllers will use the ControllerClassNameHandlerMapping above, but
for the index controller we are using ParameterizableViewController, so we must
define an explicit mapping for it.

<bean id="urlMapping" class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
  <property name="mappings">
    <props>
      <prop key="/index">indexController</prop>
    </props>
  </property>
</bean>-->
<bean id="viewResolver" class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver" p:prefix="/WEB-INF/views/jsp/" p:suffix=".jsp" />
<!--
The index controller.
-->
<bean id="indexController"
   class="orh.web.IndexController"
   />

<bean id="propertyConfigurer" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer" p:location="/WEB-INF/database.properties"/> <bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource" p:driverclassname="${jdbc.driverClassName}" p:url="${jdbc.url}" p:username="${jdbc.username}" p:password="${jdbc.password}"/>

<bean id="entityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
  <property name="jpaVendorAdapter">
    <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter" />
  </property>

  <property name="jpaProperties">
    <props>
      <prop key="hibernate.show-sql">true</prop>
      <prop key="hibernate.format-sql">true</prop>
      <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">create</prop>
      <prop key="hibernate.hbm2ddl.show">true</prop>
    </props>
  </property>
  <property name="dataSource" ref="dataSource"/> 
</bean>

<bean class="org.springframework.dao.annotation.PersistenceExceptionTranslationPostProcessor" />

<bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
  <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" />
</bean>
</beans>

Netbeans kullanıyorum ve projem bir maven ya da gradle projesi değil.

Çok teşekkürler.

soruldu: 08 Eyl '14, 09:10

orhaltin's gravatar image

orhaltin
66336
cevap kabul oranı: 0%

spring-orm ekli mi projede?

(08 Eyl '14, 09:55) SaRPaRDa SaRPaRDa's gravatar image

Merhabalar. spring-orm ekli.

(08 Eyl '14, 11:28) orhaltin orhaltin's gravatar image

tavsiyem pom/gradle'a çevirmeniz yönündedir. Hata sanırım hangi interceptor'ü kullanacağını bilmediğinden yada kütüphanelerin versiyon uyuşmazlığımdan dolayı veriyor.

(08 Eyl '14, 12:13) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Farklı versiyonlarda aynı kütüphanenin eklenmiş olması da bu hataya sebep olabiliyor.

(08 Eyl '14, 15:28) SaRPaRDa SaRPaRDa's gravatar image

TransactionInterceptor.class sinifi mevcut mu?

spring-tx.jar dosaysi eksik olabilir.

(08 Eyl '14, 15:39) mahmut_can ♦ mahmut_can's gravatar image

JDK 1.8 den kaynaklanabilir mi? SpringFramework 4.1.1, Hibernate 4.x, aopaliance 1.0, hibernate-validator-4.0.1-Final ve JSTL 1.2.2 kütüphaneleri var.

(09 Eyl '14, 02:56) orhaltin orhaltin's gravatar image

Hayir. Ben de calisiyor. spring-tx.jar dosyasi mevcut mu?

(09 Eyl '14, 03:33) mahmut_can ♦ mahmut_can's gravatar image

Var. spring-tx.jar dosyasında org.springframework.transaction.interceptor paketinde TransactionInterceptor.class ile birlikte TransactionInterceptor$1.class diye bir dosya daha var.

(09 Eyl '14, 03:40) orhaltin orhaltin's gravatar image

Maven veya gradle kullanmiyorum diyorsun. O yüzden tam emin olamadim.

spring-tx.jar dosaysi gercekten war dosayana ekleniyor mu? Bundan emin olmalisin. Stacktrace göre tek acikliyici neden budur.

(09 Eyl '14, 03:48) mahmut_can ♦ mahmut_can's gravatar image

war dosyasında spring-tx paketi (jar) mevcut. benim aklıma aopalliance pakedindeki interceptor sınıflarıı ile bir çakışma olabilir diye şüphe düştü. aopalliance paketinde MetodInterceptor sınıfı var. Beraber koşturmalarında nesne oluşumu engelleniyor olabilir. aopalliance pakedini kaldırdığımda bu sefer "org.springframework.beans.factory.BeanDefinitionStoreException: Unexpected exception parsing XML document from ServletContext resource [/WEB-INF/mvc-config.xml]; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/aopalliance/intercept/MethodInterceptor" hatası alıyorum.

(09 Eyl '14, 05:24) orhaltin orhaltin's gravatar image
10 yorumdan 5 tanesi gösteriliyor hepsini göster
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×43
×6
×1

Soruldu: 08 Eyl '14, 09:10

Görüntüleme: 590 kez

Son güncelleme: 09 Eyl '14, 05:26

powered by BitNami OSQA