Sunucumda(yerel değil) bir iletişim formundan gelen bilgileri kendi mail adresime göndermem gerek ancak bir şekilde sunucu bunu gerçekleştiremiyor ve şu hatayı veriyor: Message could not be sent.Mailer Error: The following From address failed: info@myserver.com : Called Mail() without being connected
Kodlar şunlar:

$mail = new PHPMailer;

$mail->IsSMTP();  // Set mailer to use SMTP
$mail->Host = 'localhost'; // Specify main and backup server
$mail->SMTPAuth = true;  // Enable SMTP authentication
$mail->Username = 'info@myserver.com'; // SMTP username
$mail->Password = 'mypassword'; // SMTP password
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable encryption, 'ssl' also accepted

$mail->From = 'info@myserver.com';
$mail->FromName = 'John Smith'; // Add a recipient
$mail->AddAddress('myemail@gmail.com'); // Name is optional
// $mail->AddReplyTo('info@example.com', 'Information');

$mail->WordWrap = 70;                 // Set word wrap to 50 characters
$mail->IsHTML(true);                 // Set email format to HTML

$mail->Subject = 'Here is the subject';
$mail->Body  = 'This is the HTML message body in bold!';
$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

if(!$mail->Send()) {
  echo 'Message could not be sent.';
  echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
  exit;
}

soruldu: 16 Eyl '14, 09:06

IndependentDev's gravatar image

IndependentDev
36345
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 16 Eyl '14, 09:07


Localhostta deniyorsan, mail server kurulu mu? Kurulu ise ayarlarında sorun var. Onu düzenlemelisin. Eğer host'ta deniyorsan phpmailler sınıfının config dosyasındaki değerlerde yanlışlık olabilir.. Birde gmail, yandex, hotmail.. Vs birden fazla email adresini deneyebilir misin?

permanent link

cevaplandı: 17 Eyl '14, 03:33

Antiokhos's gravatar image

Antiokhos
8365815
cevap kabul oranı: 17%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×172
×16

Soruldu: 16 Eyl '14, 09:06

Görüntüleme: 1,448 kez

Son güncelleme: 17 Eyl '14, 03:33

powered by BitNami OSQA