Microsoft CCR/DSS ile "Robotics" disinda neler yapilabilir?

soruldu: 28 Şub '12, 14:21

ahmettat's gravatar image

ahmettat ♦
1.1k132324
cevap kabul oranı: 42%

değiştirildi: 28 Şub '12, 14:36


Microsoftun Robot uygulamaları içingeliştirmiş oldugu Microsoft Robotics Studio ile birlikte duyurdurdugu SDK'nın içinde bulunan kütühanelerdir.

CCR asenkron bir yapı ile servis odaklı uygulamaların paralel donanım kullanma ve yönetme ihtiyaçlarını düzenler.Bu şekilde geliştiricilerin kolayca I / O işlemleri ile başa çıkabilmesi için karmaşık koordinasyon kalıplarını ifade etmek için kullanabileceği basit nesne modeli sınıfları sunmaktadır. Ayrıca, CCR I / O tamamlanması için yanıt görevleri yürütmek için kullanabileceğiniz yüksek performanslı iş parçacığı havuzu sunar.Böylece donanımların eş zamanlı olarak yanıt verebilmesi için dizayn edilmiştir sistemsel yavaşlamaları yada oluşabilecek hataları engeller diyebiliriz. Dogru hatırlıyorsam böyleydi

Detaylı bilgileri burdan bulabilirsiniz. http://www.microsoft.com/robotics/

Lern kısmında ilk iki başlık sorudun sorular üzerine inceliyebilirsin http://www.microsoft.com/robotics/#Learn

permanent link

cevaplandı: 28 Tem '12, 09:46

Alp's gravatar image

Alp
873304447
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 28 Tem '12, 09:57

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×2
×1
×1

Soruldu: 28 Şub '12, 14:21

Görüntüleme: 596 kez

Son güncelleme: 28 Tem '12, 09:57

powered by BitNami OSQA