Android egitim uygulamalarında sık görüyorum...cevap dogruysa eger buton yeşil olarak yanıp sönüyor yanlışsa kırmızı olarak yanıp sönüyor...bu yanıp sönme işini android uygulamalarında nasıl yapıyorlar...

soruldu: 27 Eyl '14, 18:57

androahmet's gravatar image

androahmet
-1577813
cevap kabul oranı: 0%


permanent link

cevaplandı: 28 Eyl '14, 03:55

tamercan's gravatar image

tamercan
3945
cevap kabul oranı: 4%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×3

Soruldu: 27 Eyl '14, 18:57

Görüntüleme: 599 kez

Son güncelleme: 28 Eyl '14, 03:55

powered by BitNami OSQA