Asp.Net te aspnetdb veritabanını oluşturdum.Veritabıyla bağlantı kurmak için machine.config den membership ayarlarını da aldım yapıştırdım fakat hala veritabanıyla bağlantı kuramıyorum.Kullanıcı oluştura tıklayınca Bu hatayı veriyor;

"'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Login failed for user 'sa'.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'sa'.

Kaynak Hatası:

Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.

Yığın İzleme:

[SqlException (0x80131904): Login failed for user 'sa'.] System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action1 wrapCloseInAction) +5340635 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +244 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +1691 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +69 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK) +30 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, Boolean withFailover) +317 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, TimeoutTimer timeout) +891 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance) +307 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData) +518 System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) +278 System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions) +38 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) +732 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) +85 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +1057 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +78 System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) +196 System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +146 System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +16 System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource1 retry) +94 System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) +110 System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +96 System.Web.DataAccess.SqlConnectionHolder.Open(HttpContext context, Boolean revertImpersonate) +88 System.Web.DataAccess.SqlConnectionHelper.GetConnection(String connectionString, Boolean revertImpersonation) +239 System.Web.Security.SqlMembershipProvider.CreateUser(String username, String password, String email, String passwordQuestion, String passwordAnswer, Boolean isApproved, Object providerUserKey, MembershipCreateStatus& status) +2456 System.Web.UI.WebControls.CreateUserWizard.AttemptCreateUser() +304 System.Web.UI.WebControls.CreateUserWizard.OnNextButtonClick(WizardNavigationEventArgs e) +110 System.Web.UI.WebControls.Wizard.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +401 System.Web.UI.WebControls.CreateUserWizard.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +119 System.Web.UI.WebControls.WizardChildTable.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +16 System.Web.UI.Control.RaiseBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +37 System.Web.UI.WebControls.Button.OnCommand(CommandEventArgs e) +114 System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +159 System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +35 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1724

Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.0.30319.33440"

webconfig ayarları bu şekilde

"<configuration> <appsettings> <add key="ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode" value="none"/> </appsettings> <connectionstrings> <clear/> <add name="LocalSqlServer" connectionstring="Server=.;Database=aspnetdb;uid=sa;pwd=1"/> </connectionstrings> <system.web> <compilation debug="true" targetframework="4.5"/> <httpruntime targetframework="4.5"/>
<membership> <providers> <clear/> <add name="AspNetSqlMembershipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" connectionstringname="LocalSqlServer" enablepasswordretrieval="false" enablepasswordreset="true" requiresquestionandanswer="true" applicationname="/" requiresuniqueemail="false" passwordformat="Hashed" maxinvalidpasswordattempts="3" minrequiredpasswordlength="3" minrequirednonalphanumericcharacters="0" passwordattemptwindow="5" passwordstrengthregularexpression=""/> </providers> </membership> <authentication mode="Forms"></authentication> </system.web> </configuration>"

Düzelmesi için ne yapmalıyım? Nerede hata var sizce?

soruldu: 18 Eki '14, 05:50

hilalsaim's gravatar image

hilalsaim
211141619
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 18 Eki '14, 05:55


System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'sa'.

Yukarıdaki hataya göre login olma hatası veriyor. sa kullanıcısının parolasını kontrol edebilir misin?

permanent link

cevaplandı: 19 Eki '14, 06:33

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×158

Soruldu: 18 Eki '14, 05:50

Görüntüleme: 746 kez

Son güncelleme: 19 Eki '14, 06:33

powered by BitNami OSQA