androidde şimdi layout.xml de 10 adet edittext alanı var bu alanların id'si metin1,metin2.... metin10 şeklinde ben main.java içerisinden bu alanları for döngüsü ile okumak istiyorum fakat; (EditText)findViewById(R.id.metin1) kısmında metin1 id sini for dönsünü içinde ayarlayamıyorum; bunları tek tek elle yapmam gerekiyor R.id içerisindeki bu değerlere döngü ile ulaşabilimiyim?

soruldu: 19 Eki '14, 13:19

salihzekicamurcu's gravatar image

salihzekicamurcu
10112
cevap kabul oranı: 0%


getIdentifier() metodunu kullanmalısın. Aşağıdaki örnek yardımcı olacaktır.

for (int i=1; i<11; i++) {
   int resId = getResources().getIdentifier("metin" + i, "id", getPackageName());
   EditText editText= (EditText) dialog.findViewById(resId);
}
permanent link

cevaplandı: 19 Eki '14, 14:39

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

değiştirildi: 19 Eki '14, 15:15

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×1
×1

Soruldu: 19 Eki '14, 13:19

Görüntüleme: 412 kez

Son güncelleme: 19 Eki '14, 15:15

powered by BitNami OSQA