Android uygulamasında Context nedir ve tam olarak nasıl kullanılır

soruldu: 08 Haz '12, 07:01

kemal_faust's gravatar image

kemal_faust
812122129
cevap kabul oranı: 28%


Uygulama ortamı için genel bilgileri, durumları vs tutan ve uygulamaya özgü kaynaklara ve classlara erişmeyi sağlayan arayüz diyebiliriz.

Genellikle uygulamanın diğer kısımlarındaki verilere ulaşmak için kullanılır. Örneğin:

Yeni objeler oluşturmak için (view, adapter, listener):

TextView tv = new TextView(getContext());
ListAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(getApplicationContext(), ...);

Standart ortak kaynaklara erişmek için (servisler, sharedPreference):

context.getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SERVICE)   
getApplicationContext().getSharedPreferences("test", MODE_PRIVATE);

Dahası için şu linkler incelenebilir:

permanent link

cevaplandı: 08 Haz '12, 07:42

OguzOzkeroglu's gravatar image

OguzOzkeroglu
2.5k32939
cevap kabul oranı: 40%

değiştirildi: 08 Haz '12, 08:00

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 08 Haz '12, 07:01

Görüntüleme: 6,684 kez

Son güncelleme: 08 Haz '12, 08:00

powered by BitNami OSQA