Jsfde inputlara ancaq reqem daxil etmek ucun bu scripti nasil caliwdirim?

function clearText(thefield){ if (thefield.value=="0" || thefield.value=="0.0") thefield.value = "" }; function extractNumber(obj, decimalPlaces, allowNegative) { var value = input.value; var rep = /[-\.;":,/'a-zA-Zа-яА-Я`~!@#$%^(_=+|?/>№?03456789]/; if (rep.test(value)) { value = value.replace(rep, ''); input.value = value; } var temp = obj.value; if (obj.value.length==0) { obj.value=obj.defaultValue; } // avoid changing things if already formatted correctly var reg0Str = '[0-9]'; if (decimalPlaces > 0) { reg0Str += '\\.?[0-9]{0,' + decimalPlaces + '}'; } else if (decimalPlaces < 0) { reg0Str += '\\.?[0-9]*'; } reg0Str = allowNegative ? '^-?' + reg0Str : '^' + reg0Str; reg0Str = reg0Str + '$'; var reg0 = new RegExp(reg0Str); if (reg0.test(temp)) return true;

// first replace all non numbers
var reg1Str = '[^0-9' + (decimalPlaces != 0 ? '.' : '') + (allowNegative ? '-' : '') + ']';
var reg1 = new RegExp(reg1Str, 'g');
temp = temp.replace(reg1, '');

if (allowNegative) {
  // replace extra negative
  var hasNegative = temp.length > 0 && temp.charAt(0) == '-';
  var reg2 = /-/g;
  temp = temp.replace(reg2, '');
  if (hasNegative) temp = '-' + temp;
}
//alert(temp);
if (decimalPlaces != 0) {
  var reg3 = /\\./g;
  var reg3Array = reg3.exec(temp);
  if (reg3Array != null) {
    // keep only first occurrence of .
    // and the number of places specified by decimalPlaces or the entire string if decimalPlaces < 0
    var reg3Right = temp.substring(reg3Array.index + reg3Array[0].length);
    reg3Right = reg3Right.replace(reg3, '');
    reg3Right = decimalPlaces > 0 ? reg3Right.substring(0, decimalPlaces) : reg3Right;
    temp = temp.substring(0,reg3Array.index) + '.' + reg3Right;
  }
}
obj.value = temp;

} function blockNonNumbers(obj, e, allowDecimal, allowNegative) { var key; var isCtrl = false; var keychar; var reg;

if(window.event) {
  key = e.keyCode;
  isCtrl = window.event.ctrlKey
}
else if(e.which) {
  key = e.which;
  isCtrl = e.ctrlKey;
}

if (isNaN(key)) return true;

keychar = String.fromCharCode(key);

// check for backspace or delete, or if Ctrl was pressed
if (key == 8 || isCtrl)
{
  return true;
}

reg = /\\d/;
var isFirstN = allowNegative ? keychar == '-' && obj.value.indexOf('-') == -1 : false;
var isFirstD = allowDecimal ? keychar == '.' && obj.value.indexOf('.') == -1 : false;

return isFirstN || isFirstD || reg.test(keychar);

}

$(document).ready(function() { $("#txtbox").keydown(function(event) { // Разрешаем: backspace, delete, tab и escape if ( event.keyCode == 46 || event.keyCode == 8 || event.keyCode == 9 || event.keyCode == 27 || // Разрешаем: Ctrl+A (event.keyCode == 65 && event.ctrlKey === true) || // Разрешаем: home, end, влево, вправо (event.keyCode >= 35 && event.keyCode <= 39)) { // Ничего не делаем return; } else { // Обеждаемся, что это цифра, и останавливаем событие keypress if ((event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57) && (event.keyCode < 96 || event.keyCode > 105 )) { event.preventDefault(); }
} }); });

soruldu: 29 Eki '14, 08:12

Ferid's gravatar image

Ferid
551272835
cevap kabul oranı: 10%

kapatıldı: 07 Kas '14, 20:48

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190

Bu soru 07 Kas '14, 20:48 CemIkta tarafından "Kullanici soru iceriklerini dogru olusturmuyor ve uyarilari dikkate almiyor!!!" gerekçesiyle kapatıldı.


Kodlari bir az qarishiq yazmisan, ona gore de basha dushmekde chetinlik yaradir. Ama bele basha dushduyum qederile sen bele bir shey isteyirsen:

<h:inputtext value="#{bean.value}" onblur="extractNumber(this,2,false)" onclick="clearText(this)" onfocus="clearText(this)" onkeypress="return blockNonNumbers(this,event,true,false)" onkeyup="extractNumber(this,2,false)"/>

Bu qeyd etdiyin scriptleri de ayrica .js faylina at ve hemin .js faylini web sehifende include ele vesselam

permanent link

cevaplandı: 30 Eki '14, 09:54

Mushfiq%20Mammadov's gravatar image

Mushfiq Mammadov
7623
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 30 Eki '14, 09:57

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×281

Soruldu: 29 Eki '14, 08:12

Görüntüleme: 545 kez

Son güncelleme: 07 Kas '14, 20:48

powered by BitNami OSQA