Konsept olarak nedir ne değildir biraz kurcalamışlığım var fakat ciddi biçimde pek çalışmadım şimdiye kadar. Kitap, makale veya tavsiye konusunda her türlü paylaşım çok makbule geçer. :)

soruldu: 09 Haz '12, 03:34

Timur%20Aykut%20YILDIRIM's gravatar image

Timur Aykut YILDIRIM
371325047
cevap kabul oranı: 14%

değiştirildi: 09 Haz '12, 06:08

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


permanent link

cevaplandı: 09 Haz '12, 17:21

aheng's gravatar image

aheng
2067815
cevap kabul oranı: 7%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×4

Soruldu: 09 Haz '12, 03:34

Görüntüleme: 1,260 kez

Son güncelleme: 09 Haz '12, 17:21

powered by BitNami OSQA