Merhabalar,

Elimde "image", "pdf" barındıran bir android uygulama bulunuyor. Bu uygulamadaki image ve pdf'i manuel olarak değiştirip herhangi bir ide(eclipse,...) kullanmadan yeni bir "*.apk" oluşturmak istiyorum(update). Bunu nasıl yapabilirim?

Not: Komut satırından update işlemini biraz araştırdım ama elle tutulur bir sonuç alamadım. (Windows OS kullanıyorum.)

soruldu: 30 Eki '14, 04:30

mc44's gravatar image

mc44
1.1k222732
cevap kabul oranı: 42%

değiştirildi: 30 Eki '14, 13:22

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


Eclipse projelerinizin olduğu dizine girin konsoldan:

cd ...\workspace

Build.xml dosyasını oluşturalım, bu dosya Apache Ant ile apk dosyası oluşturabilmek için gerekli:

...android-sdk\tools\android update project --path .

Bu komut sonrası tüm projelerinizin içinde build.xml dosyası oluştu. Şimdi Android projenize girin:

cd myProject

Apache Ant ile release modunda derleyin:

...\apache-ant\bin\ant release

İmzasız .apk dosyası bin klasöründe oluştu.

Şimdi bu dosyayı imzalamanız gerekmekte, bunun için keystore dosyası oluşturmalısınız.

Konsoldan keystore dosyası oluşturalım:

keytool -genkey -v -keystore onbingunlukanahtar.keystore -alias onbingunluk -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

10000 gün yerine kaç günlük olmasını istiyorsanız onu yazın.

Bu komut sonrası birkaç bilgi isteyecek:
- Dosya için şifre
- İsim, soyisim
- Çalıştığın Birimin Adı (Mobile Development vs)
- Çalıştığın Şirketin Adı
- City (Beşiktaş)
- State (İstanbul)
- Ülke Kodu (TR)

Uygulamamızı imzalayalım:

jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore onbingunlukanahtar.keystore KitapOkuma-release-unsigned.apk onbingunluk

Bu işlem sonrası üretilen .apk sertifikalı olduğundan kurulabilir haldedir.

İmzalandığını kontrol edelim:

jarsigner -verify -verbose -certs KitapOkuma-release-unsigned.apk

Son bir sıkıştırma işlemi kaldı:

...android-sdk\tools\zipalign -v 4 KitapOkuma-release-unsigned.apk KitapOkuma.apk

Kaynaklar:
http://developer.android.com/tools/building/building-cmdline.html
http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html#signing-manually

permanent link

cevaplandı: 30 Eki '14, 12:17

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 30 Eki '14, 14:01

alt text

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi update yapıyorum. Ardından ant ile release yapmak istediğimde aşağıdaki gibi bir hata alıyorum.

alt text

(01 Kas '14, 07:58) mc44 mc44's gravatar image

Yapmanız gerekeni yazmış zaten.

android update project --subprojects --path .

olarak yazın ilk komutu. Sonra proje klasörünüze bakarak build.xml dosyasının oluştuğunu görün. Bu dosya yoksa ant release komutunun bir anlamı yok.

(01 Kas '14, 08:59) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladım.Fakat yeni oluşan apk eski uygulama ile aynı oldu. Yaptığım işlemi aşağıda özetliyorum.
-Yeni bir proje oluşturuldu.
-Layout içerisine bir adet image eklendi ve uygulama run edildi.
-Uygulama run edildikten sonra bu image aynı isimli farklı bir image ile değiştirildi.(res/drawable ve bin altında bulunan aynı isimli resimler değiştirildi.)
-Yukarıdaki adımlar sırasıyla uygulanarak KitapOkuma.apk isimli yeni apk oluşturuldu.
-Yeni apk telefona yüklendiğinde resim update edilmedi.

(03 Kas '14, 04:14) mc44 mc44's gravatar image

Winrar ile apk dosyasını açıp içinden değiştirmek istediğin image,yada pdf leri değiştirmeyi dener misin?

permanent link

cevaplandı: 30 Eki '14, 06:48

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

@Müslüm ÖZTÜRK; Bahsettiğim bu değil. Bir tane uygulamam var. Bu uygulamayı farklı şirketlere satmayı düşünüyorum. Her şirket için ayrı bir resim ve pdf ekleyeceğim. Benim amacım bu işlemi resim ve pdf'i değiştirip eclipse'ten run edip yeni bir apk oluşturmakla uğraşmadan sadece resim ve pdf'i değiştirip eclipse açmadan yeni bir apk nasıl oluşturabilirim?

(30 Eki '14, 09:03) mc44 mc44's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×9
×4
×1
×1

Soruldu: 30 Eki '14, 04:30

Görüntüleme: 982 kez

Son güncelleme: 03 Kas '14, 04:15

powered by BitNami OSQA