Benim BaseAdapter ile dondurduğum bir listview var bu listviewda buttonlarım var . Sonra bu listview dondurduğum verde listview içindeki buttonlara bastığımda listview nerede çağırıyorsam ordaki slinding drawer tetkilemek istiyorum . http://tinypic.com/view.php?pic=wtjg2s&s=8#.VFnZiPmsXts linkteki resimde var tam olarak ne istediğim .

public class SCariList extends BaseAdapter{

  NCari cari = new NCari();  
  Context context;
  Activity activity;

  private LayoutInflater inflater;
  private List<NCari> cariList;

  public SCariList(Activity activity , List<NCari> cariler,Context con){

    inflater = (LayoutInflater) activity.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

     cariList = cariler;

     context = con;

  }

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    // TODO Auto-generated method stub

    View vi = convertView;

    if(convertView == null)
    // vi = inflater.inflate(R.layout.test_satir, parent,false);

    vi = inflater.inflate(R.layout.test_satir, null);
    final TextView textViewtest = (TextView) vi.findViewById(R.id.test_satir);
    final TextView textView2 = (TextView) vi.findViewById(R.id.test_satir2); //calışıyor

    //Bu ikisini kapaltık
    final ImageButton btn_gecmis = (ImageButton) vi.findViewById(R.id.btn_gecmis);
    final ImageButton btn_duzenle = (ImageButton) vi.findViewById(R.id.btn_duzenle);

    /*Burada bir terslik var*/
    final Button btn_gecmis1 = (Button) vi.findViewById(R.id.btn_evrak1);  
    final Button btn_duzenle1 = (Button) vi.findViewById(R.id.btn_gecmis1);

    //Buraya istediğimiz gibi ekleyebilir.
    NCari nCari = cariList.get(position);
    /*istediğimiz değerlerle set ettik*/
    textViewtest.setText(String.valueOf(nCari.getID()));
    textView2.setText(nCari.getAd().toString());

    /*Butona basınca SlidingDrawer calışması
     * sdwAlisFatura adı*/

    /*YENİ EVRAK*/
    btn_gecmis1.setOnClickListener(new OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {

        cari.setCariID(Integer.valueOf(textViewtest.getText().toString())); 
        cari.setAd(textView2.getText().toString());

        Intent intent = new Intent(context, SEvrak.class).setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);

        intent.putExtra("Cari", cari);

        context.startActivity(intent);

      }
    });

    btn_duzenle1.setOnClickListener(new OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

      // Toast.makeText(context, "Oldu", 10).show();

      }
    });

    return vi;

  }

}

Buda listview doldurduğum Activity;

 public class AlisCari extends Activity {

  Context context=this ;

  EditText arama;
  ListView cariListView;
  TextView tvSatir;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.alis_cari);

    arama = (EditText) findViewById(R.id.txtAlisFaturaArama);

    cariListView = (ListView) findViewById(R.id.lstAlisSiparisCari);

    CariVeritaban cariVeritaban = new CariVeritaban(getApplicationContext());

    List<NCari> cariler = cariVeritaban.getCariListe();

    SCariList sCariList = new SCariList(AlisCari.this, cariler, context);

    cariListView.setAdapter(sCariList);

    arama.addTextChangedListener(txtizleyici);

  }

soruldu: 05 Kas '14, 03:05

8bit's gravatar image

8bit
615510
cevap kabul oranı: 50%

değiştirildi: 05 Kas '14, 03:14

(05 Kas '14, 05:51) mc44 mc44's gravatar image

Benim sadece problemim baseAdapter gelen button click kullanmak problem bu . ListView özelleştirdim button ve edittextler ile ama bu buttonlar başka activit deki olayları tetkilemek istiyorum olmuyor olay bu.

(05 Kas '14, 05:56) 8bit 8bit's gravatar image

Senin için bir örnek hazırladım. Bunu kullanabilirsin.

MainActivity.java

package com.customlistview.example;

  import android.content.Context;
  import android.os.Bundle;
  import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
  import android.util.Log;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.BaseAdapter;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.ListView;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;

  public class MainActivity extends ActionBarActivity {
    public String[] markets = {"Market 1","Market 2","Market 3","Market 4","Market 5"};
    CustomAdapter adapter;
    ListView list;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.main);
      list = (ListView) findViewById(R.id.list);
      list.setAdapter(new CustomAdapter(MainActivity.this, markets));
    }

    class CustomAdapter extends BaseAdapter{
      Context context;
      String[] arrData;
      LayoutInflater inflater;

      public CustomAdapter(Context context, String[] arrData) {
        inflater = (LayoutInflater) context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
        this.context = context;
        this.arrData = arrData;
          }

      @Override
      public int getCount() {
        return arrData.length;
      }

      @Override
      public Object getItem(int position) {
        return arrData[position];
      }

      @Override
      public long getItemId(int position) {
        return position;
      }

      @Override
      public View getView(int position, View view, ViewGroup parent) {
        ViewHolder holder;
        if(view == null){
          view = inflater.inflate(R.layout.market_list, parent, false);
          holder = new ViewHolder();
          holder.marketName = (TextView) view.findViewById(R.id.market_name);
          holder.newDocument = (Button) view.findViewById(R.id.new_document);
          holder.currentHistory = (Button) view.findViewById(R.id.current_history);
          view.setTag(holder);
        }
        else
          holder = (ViewHolder) view.getTag();
        Log.d("TAG", "MarketName" + arrData[position].length());
        holder.marketName.setText(arrData[position]);

        holder.newDocument.setOnClickListener(new OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            Toast.makeText(context, "Yeni Evrak", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        });

        holder.currentHistory.setOnClickListener(new OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            Toast.makeText(context, "Cari Geçmiş", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        });

        return view;
      }

    }
    class ViewHolder{
      TextView marketName;
      Button newDocument, currentHistory;
    }
  }

main.xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <ListView
    android:id="@+id/list"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1" >
  </ListView>

</LinearLayout>

market_list.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="50dp"
  android:orientation="horizontal" >

  <TextView
    android:id="@+id/market_name"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="2"
    android:gravity="left|center"
    android:padding="5dp" />

  <Button
    android:id="@+id/new_document"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1"
    android:textSize="14dp"
    android:text="Yeni Evrak" />

  <Button
    android:id="@+id/current_history"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1"
    android:textSize="14dp"
    android:text="Cari Geçmiş" />

</LinearLayout>
permanent link

cevaplandı: 05 Kas '14, 08:18

mc44's gravatar image

mc44
1.1k222732
cevap kabul oranı: 42%

Çok teşekkürler. Ben şimdi deneyeceğim şimdi .

(05 Kas '14, 08:46) 8bit 8bit's gravatar image

Rica ederim. Verilen cevaplar yaşadığınız soruna çözüm olursa cevabı kabul edip soruyu kapatınız.

(05 Kas '14, 09:07) mc44 mc44's gravatar image

Gerçekten teşekkür denedim .Ve istediğim buttona erişebildim. Sorun çözüldü.

(05 Kas '14, 09:43) 8bit 8bit's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×27
×2

Soruldu: 05 Kas '14, 03:05

Görüntüleme: 786 kez

Son güncelleme: 05 Kas '14, 09:43

powered by BitNami OSQA