Java'da mail gönderme işleminde SMTP sunucusu olarak GMail kullanırsam Google güvenlik gerekçesi ile izin vermiyor ve bazı ayarları devre dışı bırakmamı istiyor fakat Hotmail denediğimde hiçbir değişiklik yapmadan mail gönderim işlemini tamamlıyor. Bu durumda Microsoft hesabın güvenliğinden nasıl emin oluyor ?

soruldu: 08 Kas '14, 06:32

ilkay's gravatar image

ilkay
726334349
cevap kabul oranı: 13%


Buradaki linkte gmail için SSL ve TLS olarak anlatılmış belki istediğini bulabilirsin

permanent link

cevaplandı: 08 Kas '14, 15:26

kurtomerfaruk's gravatar image

kurtomerfaruk
1.3k252941
cevap kabul oranı: 29%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×16
×6

Soruldu: 08 Kas '14, 06:32

Görüntüleme: 657 kez

Son güncelleme: 08 Kas '14, 15:26

powered by BitNami OSQA