java fx ile bir label dizisi tanımlayıp bu diziye random degerler atamak istiyoruz ancak labeli diziye soktugumuzda labellere değer atanmıyor. swng ile yapmak kolay ama fxde beceremdik. ne gibi bir mantık yürütmemiz gerekli yardımcı olur musunuz ?

soruldu: 09 Kas '14, 07:04

burakly's gravatar image

burakly
1111
cevap kabul oranı: 0%

1

kaynak kod paylaşınız.

(09 Kas '14, 08:05) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

javaFx de dinamik olarak nasıl yapılacağının mantığını Merak ediyorum. istediğim kod değil mantığı yeterli. zaten ortada bir kaynak yok.

(09 Kas '14, 14:46) burakly burakly's gravatar image

FXML üzerindeki her component'ın zaten bir objesi api içerisinde mevcuttur :) Yeni bir instance yaratmanız aslında default bir component objesi yaratmak ile aynı şey.

(09 Kas '14, 15:36) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Bu tur kucuk kodlamalari JavaFX Scene Builder ile yazmayin, layout ve component'leri kendiniz olusturup scene instance'a ekleyin. Cok basit olarak VBox veya HBox ile kullanabilirsiniz.

JavaFX Controls egitimleri JavaFX Layouts egitimleri

package testfx;

import java.util.Random;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class LabelsFxApp extends Application {

@Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    VBox labelBox = new VBox(5);
    Label[] labels = new Label[10];
    Random random = new Random();

for (int i = 0; i < labels.length; i++) {
      labels[i] = new Label("Label " + (i + 1) + " : " + random.nextInt());
      labelBox.getChildren().add(labels[i]);
    }

Scene scene = new Scene(labelBox, 600, 600);
    primaryStage.setTitle("LabelFx App");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
} 
permanent link

cevaplandı: 10 Kas '14, 08:13

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190
cevap kabul oranı: 36%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×27

Soruldu: 09 Kas '14, 07:04

Görüntüleme: 663 kez

Son güncelleme: 10 Kas '14, 08:13

powered by BitNami OSQA