Sınıflarım arasında ileri giderken veri gönderebiliryorum.. Mesela evrak.class -----> alisFatura.class geçerken

          Intent intent = new Intent(context, SAlisFatura.class).setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);

          intent.putExtra("Evrak", evrak);
          intent.putExtra("Cari", cari);
          context.startActivity(intent);

Diyerek veri gönderebiliyorun ama urunleri listelediğim alisFatura.class <------------- urunlist.class listview tıklanan satırın gidip alisfatuta ilgili alanları dolducağı zaman patlıyor program. Sınıfları yazdım. aşağıda Bu urunleri listelediğim sınıf

soruldu: 10 Kas '14, 07:40

8bit's gravatar image

8bit
615510
cevap kabul oranı: 50%

değiştirildi: 11 Kas '14, 02:27

Bence sorunu bu şekilde sormamalısın. Bütün kodu eklemişsin. Bunu yapmak yerine problemi güzel bir şekilde açıklamalısın. Bu şekilde yaşadığın soruna daha çabuk cevaplar alabilirsin. Benim tavsiyem bu yönde.

(10 Kas '14, 17:24) mc44 mc44's gravatar image

İnan problemin ne olduğunu tam anlasaydım sorardım ama problem aslında porblem olmaması geri donerken bir türlü veriyi götüremedim götürdüm ise bile null execption alıyorum vs vs. İkincisi ben burada kimseden kod beklemiyorum sadece kodlardaki mantık vs hatası nerde diye koymuştumum. Birde kodların hepsi bu değil :D Kodları sildim.

(11 Kas '14, 02:25) 8bit 8bit's gravatar image

Ben zaten sana birilerinden kod bekliyorsun demedim. Benim amacım senin probleminin daha hızlı çözülmesi için sana yardımcı olmak. Zaten problemin ne olduğunu değil yapmak istediğin şeyi net bir şekilde anlatırsan hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsin.

(11 Kas '14, 02:29) mc44 mc44's gravatar image

Problem şu benim veritabani elemanları oluturan classların var nesneler bunları veri tabani sorgularına göre dolduruyorum sonra akışı göre yönlendiriyorum ve bu veride intent aracılığı ile gönderiyorum. Ama bu yöndem ile ileri yönlendirmelerde proplem yok ama ileri gidip bir geri geldimi bu veriye geldiğinde olsa bile programda saçmalayamaya başlıyor gerekli alanları doldurmuyor. Mesela Evrak----------> Fatura geçerken problem yok Evrak ------>Fatura --------> Urun yine problem yok sonra Urun ------->Fatura geçtiğimde problem başlıyor.

(11 Kas '14, 02:35) 8bit 8bit's gravatar image

Anladığım kadarıyla Urun class'ından back tuşuna basıp Fatura class'ına dönüş yaptığında uygulama crash oluyor. Burada intent ile veri göndermek isityorsan ve Activity kullanıyorsan (class Fatura extends Activity gibi) onBackPressed() metodunu kullanarak back tuşuna basıldığında intent ile veri gönderebilirsin.
Eğer bu sayfadan back tuşuna basıldığında değil de farklı bir sayfadan back tuşuna basıldığında intent ile veri gönderiyorsan ve bu yüzden crash oluyorsa null kontrolü yaparak problemi çözebilirsin.

(11 Kas '14, 03:00) mc44 mc44's gravatar image

Herşeyden önce Activity sınıfını ve yaşam döngüsünü incelemenizde fayda var; http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html http://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/index.html

İzleyebileceğiniz üç yol var bana göre;

Basit ama karmaşıklığa müsait 1. yol:

SharedPreferences kullanarak geriye gittiğiniz de istediğiniz verileri saklamak ve ihtiyacınız olan Activity'de bu veriyi kullandıktan sonra silmek. http://developer.android.com/reference/android/content/SharedPreferences.html

Daha basit ama daha karmaşıklığa müsait 2. yol:

Geriye gittiğinizde almak istediğiniz değişkeni uygulamanızda Application sınıfında saklamanız. Daha sonra ordan almanız. http://developer.android.com/reference/android/app/Application.html

Daha sonra duruma göre esnetilebilir 3. yol:

İlk Activity'den ikinci Activity'e geçme işlemini startActivityForResult() fonksiyonunu kullanak yapmanız. Daha sonra geri dönüşte de setResult() fonksiyonu ile dönüp ilk Activity'de onActivityResult() fonksiyonunu kullanarak istediğiniz değişkenleri almanız.

permanent link

cevaplandı: 23 Kas '14, 10:57

AliGungor's gravatar image

AliGungor
22616
cevap kabul oranı: 10%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×27
×8
×2

Soruldu: 10 Kas '14, 07:40

Görüntüleme: 547 kez

Son güncelleme: 23 Kas '14, 10:57

powered by BitNami OSQA