OLE,COM,DCOM,ActiveX kavramlarını birer cümle ile açıklar mısınız?

soruldu: 11 Haz '12, 18:32

salgul's gravatar image

salgul
45121816
cevap kabul oranı: 0%


Sorunuzun cevabı bu bağlantıda mevcut.

permanent link

cevaplandı: 16 Haz '12, 11:04

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×2
×1
×1

Soruldu: 11 Haz '12, 18:32

Görüntüleme: 756 kez

Son güncelleme: 16 Haz '12, 11:04

powered by BitNami OSQA