import java.util.Scanner;

public class stringIfade {

public static String[] convert(String[] text) {
  if (text.length == 1) {
    return text;
  }
  String temp;
  String[] temp2 = new String[text.length - 2];
  String ara = "";
  for (String a : text) {
    ara += a;
  }
  System.out.println(ara);

  if (ara.indexOf("*") != -1) {
    for (int i = 0; i < text.length; i++) {
      if (text[i] == "*") {

        temp = String.valueOf(Integer.parseInt(text[i - 1]) * Integer.parseInt(text[i + 1]));

        temp2[i - 1] = temp;

        for (int j = i; j < text.length - 2; j++) {

          temp2[j] = text[j + 2];
        }

        return convert(temp2);
      } else {
        temp2[i] = text[i];
      }
    }
  } else if (ara.indexOf("/") != -1) {
    for (int i = 0; i < text.length; i++) {
      if (text[i] == "/") {

        temp = String.valueOf(Integer.parseInt(text[i - 1]) / Integer.parseInt(text[i + 1]));

        temp2[i - 1] = temp;

        for (int j = i; j < text.length - 2; j++) {

          temp2[j] = text[j + 2];
        }

        return convert(temp2);
      } else {
        temp2[i] = text[i];
      }
    }
  } else if (ara.indexOf("+") != -1) {
    for (int i = 0; i < text.length; i++) {
      if (text[i] == "+") {

        temp = String.valueOf(Integer.parseInt(text[i - 1]) + Integer.parseInt(text[i + 1]));

        temp2[i - 1] = temp;

        for (int j = i; j < text.length - 2; j++) {

          temp2[j] = text[j + 2];
        }

        return convert(temp2);
      } else {
        temp2[i] = text[i];
      }
    }
  } else if (ara.indexOf("-") != -1) {
    for (int i = 0; i < text.length; i++) {
      if (text[i] == "-") {

        temp = String.valueOf(Integer.parseInt(text[i - 1]) - Integer.parseInt(text[i + 1]));

        temp2[i - 1] = temp;

        for (int j = i; j < text.length - 2; j++) {

          temp2[j] = text[j + 2];
        }

        return convert(temp2);
      } else {
        temp2[i] = text[i];
      }
    }
  }

  return null;

}

public static String[] diziyecevir(String ifade) {
  int kactanesayi = 0;
  char f;
  for (int i = 0; i < ifade.length(); i++) {
    f = ifade.charAt(i);
    if (f == '*' || f == '/' || f == '+' || f == '-') {
      kactanesayi++;
    }
  }
  int diziboyutu = kactanesayi + kactanesayi + 1;
  String[] sayiDizisi = new String[diziboyutu];
  int d = 0;
  for (int i = 0; i < sayiDizisi.length; i += 2) {
    char a;
    String b = "";
    for (int j = d; j < ifade.length(); j++) {
      a = ifade.charAt(j);

      if (a == '*' || a == '/' || a == '+' || a == '-') {
        sayiDizisi[i] = b;
        sayiDizisi[i + 1] = a + "";
        d++;
        break;
      } else if (j == ifade.length() - 1) {
        b += a + "";
        sayiDizisi[i] = b;
      } else {
        b += a + "";
        d++;
      }
    }
  }
  return sayiDizisi;
}

public static void main(String[] args) {

  /*String[] text = {"15", "*", "3", "+", "7", "*", "2", "-", "8", "/", "3"};*/
  Scanner scn = new Scanner(System.in);
  String sayi = scn.next();
  String[] dizi = diziyecevir(sayi);
  for (String s: args) {
    System.out.println(s);
  }
  String[] yeni = convert(dizi);

  System.out.print("İşleminizin cevabı :");
  for (int i = 0; i < yeni.length; i++) {
    System.out.print(yeni[i]);
  }

}

}

soruldu: 17 Kas '14, 14:32

mhmtnasif's gravatar image

mhmtnasif
1111
cevap kabul oranı: 0%

ne olduğunu tam anlatırsan bu şekilde çözüm üretmek zor

(18 Kas '14, 04:30) zidan650 zidan650's gravatar image

"15+3/2-8*3" seklinde girilen String bir ifadeyi işlem önceliğine göre hesaplayaan programı yazmaya calışıyorum

"15+3/2-83" şeklinde aldığım ifadeyi diziye cevir metoduyla diziye aktarıyorum örnek olarak dizi[] ={"15","+","3","/","2","-","8","","3"}

burdan aldığım diziyide convert metoduna gönderip çıktı alıyorum metodlar ayrı ayrı çalişior

diziyecevir metoduna "15+3/2-83" şeklinde bir ifade gönderdiğim zaman dizi[] ={"15","+","3","/","2","-","8","","3"} çıktısı veriyor

convert metoduna dizi[] ={"15","+","3","/","2","-","8","*","3"} şekliinde bir dizi gönderdiğim zaman işlemi hesaplayıp doğru sonuç veriyor

fakat bunlar bir arada çalişmiyor Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 hatası veriyor program

permanent link

cevaplandı: 18 Kas '14, 05:04

mhmtnasif's gravatar image

mhmtnasif
1111
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,104

Soruldu: 17 Kas '14, 14:32

Görüntüleme: 569 kez

Son güncelleme: 18 Kas '14, 05:04

powered by BitNami OSQA