merhaba ben soket programlama yapıyorum. soketten veri geldiğinde program düzgün bir şeklide çalışıyor ancak veri gelmediğinde program tıkanıp kalıyor. neden oluyor anlayamadım. server.receiver kısmında takılıyor ve programı kitliyor.

C# Kodu

Application.DoEvents();
        string GelenVeri = "";

        System.Net.Sockets.UdpClient server = new System.Net.Sockets.UdpClient(Convert.ToInt32(Port));
        IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IP), 0);
        byte[] data = new byte[1024];
        MessageBox.Show(server.Receive(ref sender).ToString());
        data = server.Receive(ref sender);

        server.Close();

        GelenVeri = (Encoding.ASCII.GetString(data, 0, data.Length));

soruldu: 19 Kas '14, 06:49

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%


`servet.Client.setTimeout=3000`

diyerek sorunu ortadan kaldırdım.

permanent link

cevaplandı: 20 Kas '14, 09:18

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×26
×3

Soruldu: 19 Kas '14, 06:49

Görüntüleme: 490 kez

Son güncelleme: 20 Kas '14, 09:18

powered by BitNami OSQA