Merhaba aşağıda kodları veriyorum. Kendi programından verileri çektiğimde hepsi geliyor ancak c# tarafından çektiğimde sadece ilk kayıt geliyor.

FastReport Kısmı

SELECT O.TARIH, O.SAAT, O.SICAKLIK_DEGER1, O.SICAKLIK_DEGER2, O.SICAKLIK_DEGER3, O.NEM, C.CIHAZ_ADI
FROM OLCUMLER O 
INNER JOIN CIHAZLAR C ON O.CIHAZI_ID = C.CIHAZ_ID 
where C.CIHAZ_ID=?

C# Kodu

private void btnYazdir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Report report = new Report();
        report.Load("raporlar.frx");//program içerisinde raporlar klasörü altındaki raporadi.frx raporunu gösterdik
        report.SetParameterValue("?", Convert.ToInt32(CihazID));//parametre göndermek isterseniz bu şekilde gönderebilirsiniz
        report.Show();
      }
      catch
      {

      }
    }

soruldu: 21 Kas '14, 10:03

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%


Fastreportta oluşturulan sorgunun değerlerini veri satırına sürükleyip bıraktığımda sorun ortadan kalktı.

permanent link

cevaplandı: 22 Kas '14, 04:19

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×8
×1

Soruldu: 21 Kas '14, 10:03

Görüntüleme: 823 kez

Son güncelleme: 22 Kas '14, 04:19

powered by BitNami OSQA