Merhaba ben x ekseni saat olan bir grafik çizdirmek istiyorum ama eklediğimde saat kısmını 00:00:00 olarak gösteriyor ve sadece 1 tane değer ekliyor grafiğe. Series içerisindeki diğer değerler gözükmüyor. Anladığım kadarıyla tüm değerleri üst üste ekleyip ortalamasını alıyor. Burada aynı tarih içerisinde farklı saatlerde değerler var.

C# Kodu

string SQL = "SELECT SAAT,NEM,SICAKLIK_DEGER1 FROM OLCUMLER WHERE TARIH = CURRENT_DATE AND CIHAZI_ID=" + CihazID;
        DataSet ds = SQLHelper.ExecuteDataset(SQL);
        if (ds != null && ds.Tables != null && ds.Tables[0] != null && ds.Tables[0].Rows != null && ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
        {

          foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows)
          {
            saatler.Add(row["SAAT"].ToString());
            sicalikDegeri1.Add(row["SICAKLIK_DEGER1"].ToString());
            nemDegeri.Add(row["NEM"].ToString());
          }
          DevExpress.XtraCharts.XYDiagram diagram = (DevExpress.XtraCharts.XYDiagram)chartControl1.Diagram;
          DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint nem = new DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint();
          DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint sicaklik = new DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint();
          for (int i = 0; i < saatler.Count; i++)
          {
            nem.DateTimeArgument =Convert.ToDateTime(saatler[i].ToString());
            sicaklik.DateTimeArgument =Convert.ToDateTime( saatler[i].ToString());
            chartControl1.Series[0].Points.Add(nem);
            chartControl1.Series[1].Points.Add(sicaklik);
            say1 = new double[] { Convert.ToDouble(sicalikDegeri1[i].ToString().Replace(".", ",")) };
            say2 = new double[] { Convert.ToDouble(nemDegeri[i].ToString().Replace(".", ",")) };
            chartControl1.Series[0].Points[i].Values = say1;
            chartControl1.Series[1].Points[i].Values = say2;
          }

          diagram.AxisX.Label.Angle=45;

        }

Ekran Çıktısı

soruldu: 24 Kas '14, 03:51

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

değiştirildi: 24 Kas '14, 03:56

aşağıdaki gibi kod ile ayrı ayrı gunler gibi grafiği basıyorum ama bu seferde saatleri göstermek istediğimde hep 00:00:00 olarak gösteriyor

sicaklik.DateTimeArgument = Convert.ToDateTime("25.11.2014 " + saatler[i].ToString()).AddDays(i);
nem.DateTimeArgument = Convert.ToDateTime("25.11.2014 "+saatler[i].ToString()).AddDays(i);
(24 Kas '14, 04:15) zidan650 zidan650's gravatar image

Aşağıdaki gibi değiştirdiğimde sorun ortadan kalktı.

string SQL = "SELECT SAAT,NEM,SICAKLIK_DEGER1 FROM OLCUMLER WHERE TARIH = CURRENT_DATE AND CIHAZI_ID=" + CihazID;
        DataSet ds = SQLHelper.ExecuteDataset(SQL);
        if (ds != null && ds.Tables != null && ds.Tables[0] != null && ds.Tables[0].Rows != null && ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
        {

          foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows)
          {
            saatler.Add(row["SAAT"].ToString());
            sicalikDegeri1.Add(row["SICAKLIK_DEGER1"].ToString());
            nemDegeri.Add(row["NEM"].ToString());
          }
          DevExpress.XtraCharts.XYDiagram diagram = (DevExpress.XtraCharts.XYDiagram)chartControl1.Diagram;

          for (int i = 0; i < saatler.Count; i++)
          {
   DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint nem = new DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint();
          DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint sicaklik = new DevExpress.XtraCharts.SeriesPoint();
            nem.DateTimeArgument =Convert.ToDateTime(saatler[i].ToString());
            sicaklik.DateTimeArgument =Convert.ToDateTime( saatler[i].ToString());
            chartControl1.Series[0].Points.Add(nem);
            chartControl1.Series[1].Points.Add(sicaklik);
            say1 = new double[] { Convert.ToDouble(sicalikDegeri1[i].ToString().Replace(".", ",")) };
            say2 = new double[] { Convert.ToDouble(nemDegeri[i].ToString().Replace(".", ",")) };
            chartControl1.Series[0].Points[i].Values = say1;
            chartControl1.Series[1].Points[i].Values = say2;
          }

          diagram.AxisX.Label.Angle=45;

        }
permanent link

cevaplandı: 24 Kas '14, 10:49

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×10
×5

Soruldu: 24 Kas '14, 03:51

Görüntüleme: 939 kez

Son güncelleme: 24 Kas '14, 10:49

powered by BitNami OSQA