Merhaba androidde listview içerisindeki veriler çok olduğunda otomatik olarak scroll ekliyor ben bunun eklenmeden listenin tamamının ekranda yüklenmesini istiyorum. Bilgisi olan var mı?

soruldu: 26 Kas '14, 03:57

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%


Aşağıdaki sınıfı kullandığımda sorun ortadan kalktı.

Helper.getListViewSize(list);

Class

import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ListAdapter;
import android.widget.ListView;

public class Helper {
  public static void getListViewSize(ListView myListView) {
    ListAdapter myListAdapter = myListView.getAdapter();
    if (myListAdapter == null) {
      //do nothing return null
      return;
    }
    //set listAdapter in loop for getting final size
    int totalHeight = 0;
    for (int size = 0; size < myListAdapter.getCount(); size++) {
      View listItem = myListAdapter.getView(size, null, myListView);
      listItem.measure(0, 0);
      totalHeight += listItem.getMeasuredHeight();
    }
   //setting listview item in adapter
    ViewGroup.LayoutParams params = myListView.getLayoutParams();
    params.height = totalHeight + (myListView.getDividerHeight() * (myListAdapter.getCount() - 1));
    myListView.setLayoutParams(params);
    // print height of adapter on log
    Log.i("height of listItem:", String.valueOf(totalHeight));
  }
}
permanent link

cevaplandı: 26 Kas '14, 04:30

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×27
×4

Soruldu: 26 Kas '14, 03:57

Görüntüleme: 677 kez

Son güncelleme: 26 Kas '14, 04:30

powered by BitNami OSQA