Nicin abstract class-in objesini yaratamiyorum?sebep nedir?

soruldu: 13 Haz '12, 10:58

hale's gravatar image

hale
127343642
cevap kabul oranı: 0%


Object Oriented yaklaşımı, dış/gerçek dünyaya dair neredeyse birebir ve tutarlı kod modellemelerinin inşaasına imkan veren bir yaklaşımdır. Dolayısıyla gerçek dünyada soyut olanla ilişkimiz nasıl ise, OOP yaklaşımıyla kod dünyasında da soyut olanla ilişkimiz benzer şekilde olmaktadır.

Nasıl ki gerçek dünyada soyut olan, tam olarak nesnel bir karşılığa sahip olmayan şey ise, onu elle tutamıyor, koklayamıyor kısacası 5 duyumuz ile algılayamıyorsak, benzer şekilde abstract sınıflar da new anahtarı ile yeni bir örneği oluşturulamayan, dolayısıyla bu anlamda nesneleştirilemeyen, somutlanamayan sınıflardır.

Bununla birlikte, tıpkı gerçek dünyada soyut kavramların ifa ettiği fonksiyona benzer, abstract/soyut sınıflar kod dünyasında kendilerini genişleten sınıflar vasıtasıyla soyutu somutlaştırma, ortak bir referans üzerinden birleştirici bir rol oynama imkanı sağlarlar.

Bu sayededir ki soyut bir sınıftan türemiş alt sınıflara ait nesneler, söz konusu bu soyut sınıf tipindeki referanslara bağlanabilmekte ve böylece de yine birer OOP kavramları olan yukarı çevrim(upcasting), çok biçimlilik(polimorfizm) ve geç bağlamanın(late binding) kullanımı mümkün olmaktadır...

permanent link

cevaplandı: 13 Haz '12, 16:32

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

Cünkü Java buna izin vermez. Abstract Siniflar ancak kalitim yoluyla genisletilebilir.

Bu Link yararli olur diye düsünyorum.

permanent link

cevaplandı: 13 Haz '12, 11:01

mceliksoy's gravatar image

mceliksoy ♦
6.5k84988
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 13 Haz '12, 11:03

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103

Soruldu: 13 Haz '12, 10:58

Görüntüleme: 602 kez

Son güncelleme: 13 Haz '12, 16:32

powered by BitNami OSQA