Merhaba elimde raw formatında bir resim var ben bunu byte dizi şeklinde kaydetmek istiyorum. Bir kaç metot kullandım ancak sonuç alamadım Bu byte dizi şeklindeki resmi web servis kullanarak gönderdiğimde ya çok büyük diyor yada aşağıdaki hata ile karşılaşıyorum. pbResim.Image dediğim kısım pictureBox içerisinde ki resim. Bu resim raw formatında.

C# Kodu

byte[] resimByte = converterImageToByteArray(pbResim.Image);

converterImageToByteArray Metodu Aşağıdaki kod ile aldığım hata "(413) Request Entity Too Large"

ImageConverter _imageConverter = new ImageConverter();
      byte[] xByte = (byte[])_imageConverter.ConvertTo(x, typeof(byte[]));
      return xByte;

converterImageToByteArray Metodu Aşağıdaki kod ile aldığım hata

"An unhandled exception of type 'System.ServiceModel.FaultException' occurred in mscorlib.dll

Additional information: The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <servicedebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework SDK documentation and inspect the server trace logs."

 using (var ms = new MemoryStream())
      {
        x.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
        return ms.ToArray();
      }

soruldu: 05 Ara '14, 09:27

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%


Eğer raw imajın path'i elinde var ise aşağıdaki koddan yararlanabilirsin.

byte[] data = File.ReadAllBytes(@"C:\\temp\\IMAGE.CR2");
permanent link

cevaplandı: 05 Ara '14, 09:54

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.7k103691
cevap kabul oranı: 27%

teşekkürler bu şekilde işe yaradı.

(05 Ara '14, 09:57) zidan650 zidan650's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×240
×3
×2
×1

Soruldu: 05 Ara '14, 09:27

Görüntüleme: 905 kez

Son güncelleme: 05 Ara '14, 09:57

powered by BitNami OSQA