index sayfasında kalıyor profil'e geçmiyor

<h:commandButton value="GİRİŞ" action="#{kullaniciBean.loginAction}"></h:commandButton>
 <h:messages infoStyle="color: green;" errorStyle="color: red;" />


 public void loginAction(){
    String query = "SELECT kul_ad FROM kullanici WHERE kul_ad = '"+ kulAd +"' AND sifre = '"+ sifre +"' ";
    try{
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection(JDBC, UserName, password);
      statement = con.prepareStatement(query);
      resultSet = statement.executeQuery();

if(resultSet.next()){
        onay = "tamam";
      }else{
        onay = "hata";
      }

}catch (Exception e){
        e.printStackTrace();
      } finally {
        try {
          if (resultSet != null)
            resultSet.close();
        } catch (SQLException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
        try {
          if (statement != null)
            statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
        try {
          if (con != null)
            con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      }
    System.out.println(onay);
    authentication();
  }

public String authentication(){

if(onay.equals("tamam")){
      System.out.println("1");
      return "/profil";
    }else{
      System.out.println("2");
      FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
      context.addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Hatalı Giriş", null));
      return "/index";
    }

}
}

soruldu: 11 Ara '14, 03:14

s%C4%B1f%C4%B1rvebir's gravatar image

sıfırvebir
336182029
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 12 Ara '14, 19:11

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


Prosedürün adını

public String loginAction()

olarak değiştirip dener misin?

veya aşağıdaki kod ile sayfa yönlendirme yapabilirsin.

FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().redirect("/profil.jsf");
permanent link

cevaplandı: 11 Ara '14, 03:30

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

tşkler oldu , peki adres çubuğunda diğer sayfada http://localhost:8080/JSFBilgiSistemi/index.jsf yazmasının sebebi nedir ?

(11 Ara '14, 03:41) sıfırvebir s%C4%B1f%C4%B1rvebir's gravatar image

Sayfa yönlendirmeler adres çubuğu değişir. Senin kodlarınla alakalı bir durum olsa gerek.

(11 Ara '14, 04:05) SaRPaRDa SaRPaRDa's gravatar image
4

Direk return "/profil.jsf?faces-redirect=true"; ile veya .xhtml mapping yaptiysaniz return "/profil.xhtml?faces-redirect=true"; ile de navigasyon yapabilirsiniz.

(12 Ara '14, 20:32) CemIkta ♦ CemIkta's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282

Soruldu: 11 Ara '14, 03:14

Görüntüleme: 531 kez

Son güncelleme: 12 Ara '14, 20:32

powered by BitNami OSQA