c ile yazdığım bir kodu minGW ile derledikten sonra masaüstünde oluşan exe'nin adı otomatik olarak a.exe oluyor. bunu nasıl değiştirebilirim ?

soruldu: 13 Ara '14, 14:33

Disconnect's gravatar image

Disconnect
70121417
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 14 Ara '14, 11:07

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

Derleme kodunuzu da soru metnine ekleyiniz.

(13 Ara '14, 16:18) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image

mesela örnek olarak bir merhaba dünya programı yazdım; alt text

#include <stdio.h>

int main(){

printf("BTSoru.com");

}

bunu ben minGW ile derliyorum şimdi. komut satırını açtım > cd desktop > masaüstüne geldim > gcc main.c > ile dosyamı derliyorum. ardından masaüstünde a.exe adında dosya oluşuyor.

(14 Ara '14, 10:42) Disconnect Disconnect's gravatar image

-o parametresi ile dosya adını istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz.

gcc main.c -o deneme.exe
permanent link

cevaplandı: 14 Ara '14, 11:05

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×42
×2
×1

Soruldu: 13 Ara '14, 14:33

Görüntüleme: 630 kez

Son güncelleme: 14 Ara '14, 11:07

powered by BitNami OSQA