Selam. Asagidaki kodda i2 degiskenine once 46 sayısı ataniyor, daha sonra i2 degiskenine 47 sayısı ataniyor. i2 degiskeni remove olundugu zaman size 0 olmamali mi? Yani cevap 2 1 0 ama cevabi 2 1 1 gosteriyor.

enter code here
3. import java.util.*;
 4. public class Mapit {
5. public static void main(String[] args) {
6. Set<Integer> set = new HashSet<Integer>();
7. Integer i1 = 45;
8. Integer i2 = 46;
9. set.add(i1);
10. set.add(i1);
11. set.add(i2); System.out.print(set.size() + " ");
12. set.remove(i1); System.out.print(set.size() + " ");
13. i2 = 47;
14. set.remove(i2); System.out.print(set.size() + " ");
15. }
16. }

soruldu: 14 Haz '12, 15:49

hale's gravatar image

hale
127343642
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 14 Haz '12, 18:34

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


İlk aşamada 45 ve 46 ekleniyor, 45 iki kere ekleniyor fakat Set türündeki nesnelerde tekrar eden nesnelere izin verilmez. Bu sebeple ilk boyut "2". Sonrasında i1 siliniyor, boyut "1". Sonrasında i2 referansına 47 içerikli yeni bir Integer nesnesi bağlanıyor, HashSet içinde 47 içerikli Integer nesnesi olmadığı için boyutta herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani boyut yine "1".

permanent link

cevaplandı: 14 Haz '12, 16:30

UsTa's gravatar image

UsTa
2.0k925
cevap kabul oranı: 20%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,102
×3

Soruldu: 14 Haz '12, 15:49

Görüntüleme: 697 kez

Son güncelleme: 14 Haz '12, 18:34

powered by BitNami OSQA