jQuery içerisindeki index metodunu denedim ama yapamadım

  var date=new Date();
  var template="<table>";
  for(var i=date.getHours();i<24;i++){
    template+="<tr><td class='things-todo-time'>"+i+"<label class='things-text' onclick='labelSelect();'>Deneme 123</label><hr/></td></<tr>";
  }
  template+="</table>";
  $(".things-todo").html(template);

soruldu: 23 Ara '14, 11:11

akgulbilal58's gravatar image

akgulbilal58
61223
cevap kabul oranı: 0%

Soru açık değil. Dinamik olarak eklediğiniz label ların indeksini mi istiyorsunuz? Eğer öyle ise bunun için birçok yöntem kullanılabilir. Neyi ne için yapmak istediginizi daha net yazarsanız ve denediğiniz kodu da eklerseniz, sorunuz daha iyi anlaşılır ve daha net cevap alabilirsiniz...

(23 Ara '14, 12:08) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

evet dinamik olarak eklediğim labelların indexine erişmeye çalışıyorum . Ama tüm indexleri 0 döndürüyor . Indexi bir değişkende tutarak saate seçilen :eq selector ile saate erişecem ..

$(this).index(); ile almaya çalıştım . Olmadı $("tr td.things-text").index(); olarak denedim yine olmadı . Sanırım dinamik olarak eklendiğini için olmuyor elle teker teker ekleyince indexi alabiliyorum

(23 Ara '14, 12:13) akgulbilal58 akgulbilal58's gravatar image

Öncelikle indeks, aynı seviyedeki elemanlar için anlamlı olur. sizin örneğinizde her label tektir aslında. Indekse sahip olan eleman tr elemanıdır. Yani tüm label elemanlarının kendi seviyesindeki indeksi sıfırdır.

ikinci olarak, dinamik olarak eklenen elemanlara erişim farklıdır. Örneğin, jquery .on() metodunu kullanabilirsiniz.

$(function(){
  $(document).on("click", ".things-text", function(){
    alert($(this).closest("tr").index());
  });
});

DEMO

permanent link

cevaplandı: 23 Ara '14, 13:41

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288
cevap kabul oranı: 44%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92

Soruldu: 23 Ara '14, 11:11

Görüntüleme: 489 kez

Son güncelleme: 23 Ara '14, 13:41

powered by BitNami OSQA