Dinamik bir web site kurup yönetmek için hangi programlama ve yönetim bilgilerine sahip olmam gerekir?

soruldu: 26 Ara '14, 07:49

asortm4n's gravatar image

asortm4n
21234
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 26 Ara '14, 08:00

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.4k63999

Bu soru 26 Ara '14, 08:00 Turgay Can tarafından "Birden fazla soru ihtiva ediyor. Tek soru sorulmalı" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1
×1

Soruldu: 26 Ara '14, 07:49

Görüntüleme: 242 kez

Son güncelleme: 26 Ara '14, 08:00

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA