Merhaba C# ' da kullandığım devexpresste gridlerde bulunan autofilterrow özelliğini aktif ettim. Bu arama satırının yüksekliği gridde bulunan verilerle aynı yüksekliği set ediyor. Gridde resim sütunuda olduğu için arama satırı çok büyük oluyor. Ben bu arama satırının yüksekliğini custom ayarlamak istiyorum. Aşağıdaki kod ile yapılacağı söylenmiş ama HTMLRow kısmını bulamadım ben.

 protected void ASPxGridView1_HtmlRowCreated(object sender, ASPxGridViewTableRowEventArgs e)
  {
    if (e.RowType == DevExpress.Web.ASPxGridView.GridViewRowType.Filter)
      e.Row.Height = Unit.Pixel(40);
  }

soruldu: 05 Oca '15, 02:53

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×10
×4

Soruldu: 05 Oca '15, 02:53

Görüntüleme: 767 kez

Son güncelleme: 05 Oca '15, 02:53

powered by BitNami OSQA