PHP ile bir uygulama geliştirmekteyim. Testler için mock kütüphanesi lazım oldu. İnternetten biraz araştırdım ve birkaç tane mock library buldum. Phake, mockery, PHPUnit mock objects, prophecy vs. Ben biraz Phake ile denemeler yaptım iyi gibi ama örneğin bir mock objesinin bir metoduna hangi parametrelerin gönderildiğini filan alamıyorum. Verify metodu var ama o galiba string, int, boolean gibi basit veri tipleri için kontrol yapıyor. Karmaşık bir objeyi parametre olarak gönderdiğim zaman problem çıkıyor. Uzun lafın kısası Phake iyi ama parametre doğruluğunu kontrol edemedim. Siz hangi library kullanıyorsunuz?

Bu arada Composer, Git, PHPUnit kullanıyorum ve PHP version 5.5. Cevaplar için teşekkürler...

soruldu: 05 Oca '15, 10:28

kodmanyagha's gravatar image

kodmanyagha
3.6k152854
cevap kabul oranı: 17%

1

PHPUnit, Phake ve mock taglarıyla ilgili bir tane soru sorulmuş o da bu. Galiba en iyisi kendi tecrübelerimi yine kendim paylaşmak olacak.

(07 Oca '15, 05:41) kodmanyagha kodmanyagha's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×2
×1
×1
×1
×1

Soruldu: 05 Oca '15, 10:28

Görüntüleme: 322 kez

Son güncelleme: 07 Oca '15, 05:41

powered by BitNami OSQA