veritabanına eklediğimiz kayıt önceden varsa tekrarında hata verdirmek istiyorum. şartlandırmak için ne kullanabiliriz ?

soruldu: 08 Oca '15, 06:34

karacas's gravatar image

karacas
31557
cevap kabul oranı: 0%


teşekkürler. ama acemiyim biraz maruz görün.. şimdi kodum böyle direk kayıt yapıyordum... Select cümlesinde aratacağım orasını anladım fakat bende Mysql kullanmıyorum. select cümlesinde veritabanından ds.tables.[0].Rows.count; gibi bi olayı göstererekmi yapacağız bunu İF ELSE kullanarakmı örnekle açıklayabilrseniz sevinirim . if elseyi göstermelik yazdım şuan..

KAYDET CLİCK 
 İF ( ) 
{
 label1.text "aynı kayıt vardır";
}

ELSE
{

string sDB = Server.MapPath("vt/veritabanim.mdb");
      string sCon = @"Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0; Data source=" + sDB;
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(sCon);
      baglanti.Open();

      string sSQL = " INSERT KODU BURAYI TAMAMLARIM ";
      OleDbCommand EKLE = new OleDbCommand(sSQL, baglanti);
      EKLE.ExecuteNonQuery();
      LblKaydet.Text = " onaylandı ";

}

permanent link

cevaplandı: 08 Oca '15, 07:13

karacas's gravatar image

karacas
31557
cevap kabul oranı: 0%

-2

Mysql ya da başka bir veritabanı için, önce primary olan anahtarınla aratıyorsun (SELECT) sonra eğer satır varsa diye kontrol ediyorsun (mysql_num_rows gibi). Eğer satır döndürmüşse print (echo vs.) hatayı bastırıyorsun.

permanent link

cevaplandı: 08 Oca '15, 06:49

katil39's gravatar image

katil39
(üyeliği donduruldu)
cevap kabul oranı: 12%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×8

Soruldu: 08 Oca '15, 06:34

Görüntüleme: 578 kez

Son güncelleme: 08 Oca '15, 07:13

powered by BitNami OSQA