Arkadaşlar bir jtable oluşturdum .Bunun ilk kolonu checkboxlardan oluşuyo.Ben bunun ikinci kolonuna satırlar ekleyip birşeyler yazmaya çalıştım Ama bir türlü yapamıyorum .Mesela ilk kolon da 60 adet checkbox var ve buna karşılık 60 adet satır olması gerekiyor Zaten bu checkboxları eklemek bile 2 saatimi aldı.Lütfen bir fikir verin

public CheckBoxes(){

  table=new JTable(new TableModels());
  TableColumnModel columnModel = null;

  for (int i = 0; i <2; i++) {
    columnModel=table.getColumnModel();
    if(i==0){
      columnModel.getColumn(i).setPreferredWidth(10);

      }
    else if(i==1){
      columnModel.getColumn(i).setPreferredWidth(400);
      ///Buraya eklemeye çalışıyorum

  }
private class TableModels extends AbstractTableModel{
  int row=CheckBoxes.GetrowCount("http://www.mit.edu/");
  String[] colName=new String[]{"Name","Url"};
  Object[][]data=new Object[row][2];
  @Override
  public int getColumnCount() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return colName.length;
  }

  @Override
  public int getRowCount() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return data.length;
  }

  @Override
  public Object getValueAt(int row, int col) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return data[row][col];
  }
  @Override
  public String getColumnName(int column) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return colName[column];
  }
  @Override
  public Class<?> getColumnClass(int columnIndex) {
    if (columnIndex == 0)
      return Boolean.class;
    return super.getColumnClass(columnIndex);

  }

soruldu: 17 Oca '15, 15:00

D%C4%B0GREV07's gravatar image

DİGREV07
161101012
cevap kabul oranı: 0%


DefaultTableModel sınıfını kullanmayı dene istersen :

JTable table = new JTable();
  String []ilkdizi=new String[3];
  ilkdizi[0]=“No”;
  ilkdizi[1]=“İsim”;
  ilkdizi[2]=“Soyisim”;

  String [][]ikincidizi=new String[4][3];
  ikincidizi[0][0]=“10”;
  ikincidizi[0][1]=“Rıdvan”;
  ikincidizi[0][2]=“Çakır”;

  ikincidizi[1][0]=“20”;
  ikincidizi[1][1]=“Aykut”;
  ikincidizi[1][2]=“Yılmaz”;

  ikincidizi[2][0]=“55”;
  ikincidizi[2][1]=“Ethem”;enter code here
  ikincidizi[2][2]=“Şanver”;

  ikincidizi[3][0]=“30”;
  ikincidizi[3][1]=“Ahmet”;
  ikincidizi[3][2]=“Akpınar”;

  DefaultTableModel tablemodel=new DefaultTableModel(ikincidizi,ilkdizi);

  table.setModel(tablemodel);

alt text

permanent link

cevaplandı: 17 Oca '15, 16:18

Amadeus's gravatar image

Amadeus
357121721
cevap kabul oranı: 31%

Şu adresten bakabilirsin örneği ve ekran görüntüsünü ordan aldım buraya esas kısmını yazdım ki karışık olmasın : https://yazilimokulu.wordpress.com/2013/08/03/jtable-ve-table-model-kullanimi/

(17 Oca '15, 16:23) Amadeus Amadeus's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,104

Soruldu: 17 Oca '15, 15:00

Görüntüleme: 512 kez

Son güncelleme: 17 Oca '15, 16:23

powered by BitNami OSQA