Primefaces kullanarak sayfa dizay edebileceğim editör var mı?

soruldu: 22 Haz '12, 01:58

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%


Eclipse için JBoss Tools eklentisi işinizi görebilir.

permanent link

cevaplandı: 22 Haz '12, 04:24

OguzOzkeroglu's gravatar image

OguzOzkeroglu
2.5k32939
cevap kabul oranı: 40%

1

Bu plugini de içeren Eclipse IDE tabanlı JBoss Developer Studio'da var.

(22 Haz '12, 09:44) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image

JBoss Tools'a primefaces taglarini tanımlayabiliyor muyum?

(25 Haz '12, 06:50) SaRPaRDa SaRPaRDa's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282
×97
×5

Soruldu: 22 Haz '12, 01:58

Görüntüleme: 1,128 kez

Son güncelleme: 25 Haz '12, 06:50

powered by BitNami OSQA