Merhaba arkadaşlar, webbrowser üzerinden açtığım bir sitede gösterilen captchaImage'yi yani güvenlik resmini açılan küçük bir formda göstermek istiyorum. Linki gönderim picturebox üzerinde göstermek istesemde sürekli random olarak bu resim değiştiği için yapamadım. Nasıl bir şey yapmamı öneririsiniz?

alt text

soruldu: 03 Şub '15, 02:20

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%


Aşağıdaki kod ile sorunumu çözdüm.

IHTMLDocument2 doc = (IHTMLDocument2)webBrowser1.Document.DomDocument; // unmanaged document nesnesini alıyoruz
  IHTMLControlRange imgler = (IHTMLControlRange)((HTMLBody)doc.body).createControlRange(); // controlRange ile Html nesne dizisi oluşturuyoruz
  foreach (IHTMLImgElement img in doc.images) // Tüm img elementleri için
  {
    if (((IHTMLElement)img).id == "Cimage") // id captcha ise
    {
      imgler.add((IHTMLControlElement)img); // Koleksiyona elementi ekliyoruz
      imgler.execCommand("copy", false, null); // Koleksiyonu Clipboard a kopyalıyoruz

      using (Bitmap bmp = (Bitmap)Clipboard.GetDataObject().GetData(DataFormats.Bitmap)) // Clipboard daki resmi bitmap olarak alıyoruz
      {
        pictureBox.Image = Image.FromHbitmap(bmp.GetHbitmap()); // Picturebox ta gösteriyoruz
      }

      break;
    }
  }
permanent link

cevaplandı: 04 Şub '15, 04:12

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×6
×1

Soruldu: 03 Şub '15, 02:20

Görüntüleme: 645 kez

Son güncelleme: 04 Şub '15, 04:12

powered by BitNami OSQA